Kvalitative metoder

PRIS: GRATIS
DATO 2012-08-13
FORFATTER
ISBN 9788205408159
FILSTØRRELSE 4,44 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Hva kjennetegner kvalitativ forskning og kvalitative forskningsmetoder? Hvordan brukes en kvalitativ tilnærming i ulike fag?.Hvorfor er kvalitative forskningsmetoder i stadig mer bruk?I denne boka beskrives og diskuteres hele det kvalitative metodeforløpet. Dessuten gis en introduksjon til det kvalitative håndverket.Målet er å få fram hvordan kvalitativ forskning kan defineres og utføres på tvers av fag- og vitenskapstradisjoner. Boka gir ikke et samlet svar på hva kvalitativ forskning og dens metoder er, men viser ulike metoder, tilnærminger og perspektiver som kan benyttes..Kvalitative forskningsmetoder er mangfoldige og preger på ulike måter humanistiske, samfunnsvitenskapelige, helsefaglige og sågar naturvitenskapelige fag. Denne boka er skrevet både for studenter som vil lære om ulike kvalitative metoder og forskere som vil oppdatere metodekunnskapene sine.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Kvalitative metoder PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Kvalitative metoder.

...m fortolkning (hermeneutikk) og menneskelig erfaring (fenomenologi). Metodene omfatter ulike former for systematisk innsamling, bearbeiding og analyse av materiale fra samtale, observasjon eller skriftlig tekst. Målet er å utforske meningsinnholdet i sosiale fenomener, slik det oppleves for de ... Metoden er mye brukt innen fagfeltene sosiologi, psykologi og antropologi. Utvalget som undersøkelsen gjøres ofte strategisk, typisk eller spesielt, og ikke representativt, som ved kvantitativ forskning. Kvalitativ metode brukes ofte til å undersøke sosiale prosesser og sosialt samspill. Denne boka gir en innføring i kvalitative metoder og forklarer hva slags kunnskap de kan gi. Den har en unik praktisk vinkling ved at den steg for steg guider leseren gjennom hele forskningsprosessen. Målet er å gjøre leseren i stand til å planlegge og gjennomføre et faglig solid forskningsarbeid. Er metoden som er benyttet velegnet for å besvare problemstillingen? For å finne ut av dette, kan d...