Panterett

PRIS: GRATIS
DATO 2018-06-07
FORFATTER Jens Edvin A. Skoghøy
ISBN 9788215031064
FILSTØRRELSE 9,94 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

PANTERETT, som kom i 3. utgave i 2014, gir en innføring i panteretten. Hovedformålet er at den skal kunne benyttes som lærebok for jusstudenter. Den er derfor først og fremst konsentrert om hovedlinjer med vekt på å få frem sammenhenger, rettsgrunnlag og rettspolitiske begrunnelser. Fremstillingen er illustrert med sentrale rettsavgjørelser.Selv om hovedformålet med boken er at den skal kunne tjene som lærebok, er det ved utformingen også lagt vekt på at den skal kunne tjene som et nyttig innførings- og oppslagsverk for dommere, advokater og andre som arbeider med praktisk panterett.Siden forrige utgave har det skjedd betydelige endringer i reglene om pantsettelse av immaterielle rettigheter. I denne utgaven er disse endringene, som trådte i kraft 1. juli 2015, innarbeidet. Det er også kommet enkelte andre lovendringer og noen nye rettsavgjørelser. Boken er à jour per utgangen av februar 2018.Forfatteren, Jens Edvin A. Skoghøy, er professor i rettsvitenskap ved UiT, Norges arktiske universitet. Han ble cand.jur. i 1980 og dr. juris i 1990 på avhandlingen Factoringpant. Fra 15. august 1998 til 31. januar 2017 var han dommer i Høyesterett. I tillegg til å ha vært dommer og professor har han erfaring fra privat advokatpraksis.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Panterett PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Panterett.

...ing for et krav (pantekravet) i ett eller flere bestemte formuesgoder (pantet). Regler i panteloven av 8. feb. 1980. Pant eller panterett innebærer at en formuesgjenstand tjener som sikkerhet for at et krav skal bli oppfylt. Den som har panterett vil ha en eksklusiv særrett til å søke dekning for sitt krav i formuesgodet, til fortrengsel for eierens øvrige kreditorer. (1) Panterett i enkelt krav får rettsvern ved at skyldneren får melding om pantsettelsen, enten fra pantsetteren eller fra panthaveren. Bestemmelsen i § 1-4 gjelder ikke. Pantsettelse av slik panterett får rettsvern på samme måte. (2) Avtale om panterett etter § 4-4 annet ledd må inngås skriftlig for å få rettsvern. Norsk panterett er de panterettslige regler i norsk rett. Regler for pantsetting finnes i «lov om pant» ( panteloven ) av 8. februar 1980. Andre lover av betydning er tvangsfullbyrdelsesloven fra 1992, som regulerer inndrivelse av pantekrav ved salg av panteobjektet, og dekningsloven og konku...