Orientalismen

PRIS: GRATIS
DATO 2018-04-10
FORFATTER Edward W. Said
ISBN 9788202579654
FILSTØRRELSE 12,25 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Orientalismen handler om bildene Vesten har skapt av Østen gjennom flere århundrer. "Det menneskelige og humanistiske ønsket om opplysning og frigjøring kan ikke så lett holdes tilbake, tross den sterke opposisjonen fra denne verdens Rumsfelder, bin Ladener, Sharoner og Busher. Jeg vil gjerne tro at Orientalismen har hatt en plass på den lange og ofte avbrutte veien mot menneskelig frihet", skrev Edward W. Said noen måneder før sin død høsten 2003.Orientalismen er minst like viktig i dag som da den utkom første gang i 1978. Saids undersøkelse av vestens oppfatninger av arabere og islam griper rett inn i vår egen tid. Forfatteren viser hvordan mennesker fra arabiske land er blitt fremstilt som fremmede, ikke-rasjonelle og truende av vestlige vitenskapsmenn, forfattere og filosofer. Vesten og Østen er blitt oppfattet som motpoler - hvor den førstnevnte representerer opplysning og fornuft, den sistnevnte sanselighet og mystikk.En uttalt hensikt med boken er å stimulere til å forstå forstå forholdet mellom Oksidenten og Orienten på nye måter. Fremfor å tenke at regionene som hverandres kulturelle motpoler, viser forfatteren at de overlapper hverandre på uttallige måter. I Orientalismen oppfordrer Edward W. Said oss til å fortsette å arbeide for en verden hvor ulike kulturer samarbeider og krysses med hverandre i mangfoldige møter.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Orientalismen PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Orientalismen.

...e filosofen Antonio Gramscis begrep om hegemoni, i sin forklaring på hvordan orientalismen kom til å gjennomsyre vestlige samfunn. De sentrale trekkene i denne konstruksjonen var ifølge Said at Orientens samfunn var statiske, despotiske og preget av manglende rasjonalitet. Sentralt i orientalismen som tenkemåte står et hierarkisk forhold mellom den som ser og den som blir både sett og definert ut fra forestillingene til den som ser. Et hovedprinsipp sies å være det hierarkiske forholdet, basert på en serie dikotomier, mellom imperialister og kolonier, myndigheter og undersåtter, menn og kvinner, hvite og ... Orientalism is a 1978 book by Edward W. Said, in which the author discusses Orientalism, defined as the West's patronizing representations of "The East"—the societies and peoples who inhabit the places of Asia, North Africa, and the Middle East. Vår pris 99,-. I Orientalismen tar Edward W. Said leseren med på en reise gjennom litterære og filosofiske tekster om "Orie...