Regresjonsanalyse

PRIS: GRATIS
DATO 2017-01-03
FORFATTER Christer Thrane
ISBN 9788202529147
FILSTØRRELSE 5,90 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Regresjonsanalyse. En praktisk tilnærming forklarer på en enkel og ikke-teknisk måte hvordan regresjon som statistisk analysemetode fungerer, og hva den kan brukes til.Boken sikter mot å sette studenter i stand til selv å: Gjennomføre en regresjonsanalyse og tolke regresjonsanalysens viktigste resultater. Presentere resultatene fra en regresjonsanalyse i akademiske tekster (bacheloroppgave, masteroppgave, vitenskapelig artikkel). Forstå hvilke betingelser som gjelder for at vi skal stole på at resultatene fra en regresjonsanalyse er mest mulig korrekte.Boken er utpreget eksempeldrevet og ikke-matematisk, med analyser av data som studenter kjenner seg igjen i uavhengig av fagspesialisering. Boken knytter eksemplene opp mot analyser i statistikkprogrammet Stata, men også brukere av andre programmer vil finne boken nyttig.Regresjonsanalyse. En praktisk tilnærming er tilpasset studenter i samfunnsfag inkludert samfunns- og bedriftsøkonomi, markedsføring, samfunnsmedisin (epidemiologi) og helse- og idrettsfag. Bokens ikke-tekniske fokus gjør at det ikke er nødvendig med grunnleggende kurs i samfunnsvitenskapelig metode eller statistikk for å ha fullt utbytte av den.Del 1 dekker det som kalles vanlig regresjon, og passer best for bachelornivået. Del 2 er utvidelser av vanlig regresjon som er mer krevende, og som i de fleste tilfeller passer best på masternivået.Boken har en egen nettside med datasett og kommandoer: regresjonsanalyse.cappelendamm.no

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Regresjonsanalyse PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Regresjonsanalyse.

...metoder for å beskrive sammenhengen mellom én eller flere uavhengige variabler og en avhengig variabel.Det gjøres ved å finne frem til en funksjon, det vil si et tilnærmet uttrykk eller en forenklet matematisk beskrivelse av den virkelige sammenhengen. Regresjonsanalyse er innen statistikk en kvantitativ analyse av sammenhenger mellom en avhengig variabel og en eller flere uavhengige variabler. I motsetning til korrelasjonsanalyse som kun påviser hvorvidt det er korrelasjon mellom variabler, så kan regresjonsanalyse vise i hvilken grad en variabel samvarierer med en annen variabel. Her brukes polynomregresjon av andre grad, da blir funksjonen en parabel. Fra figuren ser man at temperaturen vil bli ca. -11 grader, dersom modellen er gyldig. 1 SOS1120 Kvantitativ metode Forelesningsnotater 11. forelesning høsten 2005 Per Arne Tufte Regresjonsanalyse Lineær sammenheng I 0 500 1000 1500 2000 Regresjonsanalyse i SPSS. En film av Rune Bjerke og Sander Sværi. Uavhengig/Avhengig vari...