Innføring i logistisk regresjon

PRIS: GRATIS
DATO 2018-08-08
FORFATTER Ole Albert Fugleberg, Milada Cvancarova Småstuen, Per Arne Tufte
ISBN 9788245023220
FILSTØRRELSE 8,35 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Boken gir en grundig presentasjon av logistisk regresjonsanalyse. Forfatterne kombinerer teori og praktisk analyse på en måte som man i liten grad finner i andre norske eller utenlandske bøker om emnet. Spesielt for boken er at den matematiske formidlingen av teorien for logistiske regresjonsmodeller er kombinert med visuelle fremstillinger. De er gitt i form av grafer og figurer, supplert med forklaringer. Boken skiller seg også ut fra andre bøker på området gjennom det store innslaget av omfattende analyser ut fra problemstillinger fra ulike fagområder som for eksempel medisin og økonomi. I tillegg viser boken hvordan analyser gjøres i både SPSS og Stata. Innføring i logistisk regresjon gir en fullstendig beskrivelse av definisjoner, begreper, relasjoner og sammenhenger for bygging av logistiske regresjonsmodeller, samt utlednig av effektmål. Ut fra dette tar den for seg testing og vurdering av modeller. Presentasjonen er pedagogisk og gir rom for tilpasset undervisning slik at den egner seg på både bachelornivå, masternivå og pH. D.-nivå, spesielt innenfor helsefag. Den er også egnet innenfor fag som økonomi, statsvitenskap, psykologi og sosiologi, samt i analyse av samfunnsrisiko. Boken egner seg også for selvstudium, for forskere som benytter eller ønsker å sette seg inn i denne typen regresjon. Ole Albert Fugleberg er cand.oecon. og cand.real. med hovedfag i statistikk fra Universitetet i Oslo. Han har lang og bred erfaring fra undervisning i statistikk på bachelor- og masternivå fra Handelshøyskolen BI og OsloMet Storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) og har tidligere skrevet en lærebok i regresjonsanalyse. Milada Cvancarova Småstuen er født i Praha, har studert anvendt matematikk ved Universitetet i Oslo og har en ph.d. i anvendt biostatistikk/epidemiologi fra Det medisinske fakultet samme sted. Hun har bred erfaring som foreleser både på masternivå og ph.d.-nivå og har vært med på å starte ph.d.-programmet i Folkehelse (Public Health) ved OsloMet Storbyuniversitetet. Per Arne Tufte er siviløkonom fra BI og dr.polit. i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Han er førsteamanuensis ved OsloMet Storbyuniversitetet, og har bakgrunn som forsker ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) og Senter for profesjonsstudier (SPS). Han har i en årrekke undervist i forskningsmetoder ved Universitetet i Oslo og flere høgskoler i Norge. Klikk på DIGITAL RESSURS-knappen og last ned supplementer til boken!

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Innføring i logistisk regresjon PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Innføring i logistisk regresjon.

...fullstendig beskrivelse av definisjoner, begreper, relasjoner og sammenhenger for bygging av logistiske regresjonsmodeller, samt utlednig av effektmål. Ut fra dette tar den for seg testing og vurdering av modeller. INNFØRING I LOGISTISK REGRESJON. Lineær regresjon Avhengig variabel Y Numerisk og kontinuerlig: Ingen restriksjoner på verdier. Logistisk regresjon Avhengig variabel Dikotom variabel for en hendelse/begivenhet Reflekterer sannsynligheten (P) for at B inntreffer Restriksjon: P er innenfor (0 , 1) og odds > 1. Modellen består av tre relasjoner. KJERNEN I EN LOGISTISK REGRESJONSMODELL. 31. En bok som viser et bredt spekter av anvendelser av logistiske regresjonsmodeller er Hilbe (2015). Den dekker nøkkelpunktene i logistiske regresjonsmodeller, og illustrerer på en god og ryddig måte hvordan vi modellerer avhengigheten til en binær variabel. Kjøp bøker, skjønnlitteratur og studielitteratur hos Adlibris - Vi har Norges største bokutvalg Kjøp 'Innføring i logistisk...