Internasjonale relasjoner

PRIS: GRATIS
DATO 2010-08-24
FORFATTER Øyvind Kalnes, Ole Gunnar Austvik, Heidrun Sørlie Røhr
ISBN 9788202302306
FILSTØRRELSE 8,57 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Bokas ambisjon er å gi norske lesere en kortfattet og oppdatert innføring i dagens sammensatte og skiftende internasjonale og globale forhold. Forfatterne tar for seg sentrale problemstillinger, grunnbegreper og teorier på fagområdet for å gi et innsyn i de forståelsesmåtene som legges til grunn blant politikere, media og faglig ekspertise. Dette gjelder både samspillet mellom suverene stater innenfor den tradisjonelle internasjonale orden og hvordan globaliseringsprosessene kan utfordre en slik orden.Boka består av fire hoveddeler, alle sentrale for temaet og forskningsområdet internasjonale studier. Første kapittel tar for seg internasjonal politikk, delvis i et historisk perspektiv, og fokuserer på hvordan stater bruker makt og opptrer strategisk for å fremme sine interesser i samarbeid eller i konflikt med hverandre. Kapittelet om global kultur og kommunikasjon tar for seg globalisering og dens konsekvenser for den internasjonale orden. Særlig legges det vekt på betydningen av kultur som grunnlag for identitet og måter å forstå verden på. Temaet i det tredje kapittelet er internasjonal økonomi, med en vektlegging av det politiske og institusjonelle grunnlaget for dette, som EU, WTO og IMF. Du blir også kjent med internasjonal handel, finans og valutapolitikk. Kapittelet om krig, konflikt og konfliktløsning representerer en mer praktisk anvendelse av innholdet i de tre tidligere kapitlene på et konkret område, med spesiell vekt på nye typer kriger, som forekommer innenfor og på tvers av stater snarere enn mellom stater. Det gir også en introduksjon til internasjonal freds- eller konfliktforskning og de kompliserte prosessene knyttet til konfliktløsning og fredsbygging.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Internasjonale relasjoner PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Internasjonale relasjoner.

...agens globalisering og hva som er gammelt - og hvordan framvoksende økonomier som Kina og India setter stadig tydeligere preg på internasjonal politikk og folkerettslig utvikling? I så fall kan Internasjonale studier være noe for deg. Ettårig studium i internasjonale relasjoner kan i sin helhet inngå som en del av Bachelor i internasjonale relasjoner ved Nord universitet. Årsstudiet kan også inngå som del av en selvvalgt bachelorgrad, eller som valgfag i andre bachelorgrader. Nettstedet Internasjonalerelasjoner.net er en støtteressurs for fagboken En akkurat passe lang introduksjon til Internasjonale relasjoner-Det gir eksempler, veiledning til utfyllende litteratur, lister over nøkkelord med forklaring, ved siden av å supplere med materiale som det ikke ble plass til innen bokens rammer. Kunnskap om internasjonalisering blir stadig mer ettertraktet på arbeidsmarkedet, og du vil ha mange jobbmuligheter både nasjonalt og internasjonalt etter å ha studert internasjonale re...