Kva ser vi - kva gjer vi?

PRIS: GRATIS
DATO 2018-02-06
FORFATTER Inge Nordhaug
ISBN 9788245020106
FILSTØRRELSE 4,50 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Mange barn er utsette for og lever med omsorgssvikt, vald og seksuelle overgrep, men blir svikta av dei som møter dei i deira kvardag utanfor heimen.Dei fleste som arbeider med barn i skule, barnehage, organisasjonar eller institusjonar, har opplevd at dei undrar seg over noko barn har sagt eller gjort. Undringa kan ha komme som eit lite blaff eller vere ei kronisk kjensle av ubehag, uro og bekymring. Men kva gjer ein med ei slik bekymring? Mange manglar den kompetansen og det motet som skal til for å hjelpe barnet.Denne boka er meint å gi kunnskap og hjelperåder. Det er lagt vekt på handlingskompetanse, det vil seie å gi oversikt over reglar og døme på god praksis. Det handlar til dømes om korleis ein kan auke sensitiviteten sin overfor barna, om korleis ein skal involvere kollegaer og leiing, og om samtalemetodiske grep i møte med barna og foreldra. Det blir òg gitt ei oppdatert innføring i ny kunnskap om konsekvensane av omsorgssvikt, vald og seksuelle overgrep.Boka er relevant for alle som jobbar med barn og unge eller som utdannar seg til slike yrke.Inge Nordhaug er klinisk sosionom i barne- og ungdomspsykiatri og er tilsett ved RVTS Vest. Han arbeider til dagleg med alvorleg omsorgssvikt, vald og seksuelle overgrep. Han har i mange år undervist i temaet for lærarar i barnehage og skule og på universitet og høgskular.Her kan du lese et utdrag fra boken og se innholdsfortegnelsen.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Kva ser vi - kva gjer vi? PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Kva ser vi - kva gjer vi?.

...svikt, vald og seksuelle overgrep. Skulen og barnehagen sine oppgåver' av Inge Nordhaug fra Fagbokforlaget. Boka «Kva ser vi - kva gjer vi. Omsorgssvikt, vald og seksuelle overgrep. Skulen og barnehagen sine oppgåver» skal vere ein hjelp for alle som jobbar med barn og unge eller som utdannar seg til slike yrke. Det er Inge Nordhaug, klinisk sosionom i barne- og ungdomspsykiatri og spesialkonsulent ved RVTS Vest som har skreve boka. Kva ser vi - kva gjer vi? Inge Nordhaugs bok gir viktig kunnskap om fysiske og seksuelle overgrep, og om hvordan barn som utsettes for dette, kan hjelpes. Kva ser vi - kva gjer vi? omsorgssvikt, vald og seksuelle overgrep,skulen og barnehagen sine oppgåver På vårens barnerettighetsfrokost inviterer Redd Barna til lansering av boken «Kva ser vi, kva gjer vi», utgitt av Fagbokforlaget. Den omhandler skolen og barnehagens oppgaver i å avdekke og varsle om omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Kva skal vi gjere? • Mange av desse barna bær og p...