Samfunnsarbeid

PRIS: GRATIS
DATO 2010-06-07
FORFATTER Gunn Strand Hutchinson
ISBN 9788205398856
FILSTØRRELSE 9,5 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Boka er en innføring i samfunnsarbeid som arbeidsmåte i sosialfaglig arbeid. Samfunnsarbeid dreier seg om å opparbeide tro på at endring er mulig, og hvordan man kan oppnå endring gjennom å jobbe sammen med andreForfatteren viser hvordan utfordrende livssituasjoner kan settes i sammenheng med samfunnsforhold, og hvordan samfunnsarbeid kan bidra til å endre på de forholdene som anses å skape problemer i samfunnet. Empowerment-perspektivet har fått en sentral plass i boka. Som denne reviderte utgaven av Samfunnsarbeid viser, kan organiseringen av den nye arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) medføre mange nye muligheter for å ta i bruk samfunnsarbeid som arbeidsmetode.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Samfunnsarbeid PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Samfunnsarbeid.

...er ein eller fleire profesjonelle aktørar bidrar til at eit interessefellesskap eller eit nærmiljø når dei mål dei har sett. Samfunnsarbeid er ein metode for å analysere utfordringar og barrierar for deltaking, og å sette i gang endringsprosessar, gjerne i lag med marginaliserte grupper. Samfunnsarbeid er en arbeidsmåte i sosialt arbeid hvor målet er å endre på forhold som skaper og vedlikeholder undertrykkende livssituasjoner for grupper av innbyggere. I arbeidet skal det samarbeides med de som er berørt og deres stemme skal tillegges stor vekt. HVA VI TILBYR: Samfunnsarbeid tilbyr hovedsakelig oppfølging til unge mennesker mellom 12-25 år som trenger litt ekstra hjelp for å klare hverdagens utfordringer som skole, arbeid, bo-kompetanse og lignende. Samfunnsarbeid Mobilisering og deltakelse i sosialfaglig arbeid Boka er en innføring i samfunnsarbeid som arbeidsmåte i sosialfaglig arbeid. Samfunnsarbeid dreier seg om å opparbeide tro på at endring er mulig, og hvorda...