Den norske velferdsstaten

PRIS: GRATIS
DATO 2018-05-29
FORFATTER
ISBN 9788205506121
FILSTØRRELSE 7,80 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Boken gir en innføring i den norske velferdsstatens idémessige, politiske og økonomiske grunnlag. Velferdsstaten i Norge har vært i sterk vekst målt i utgifter og personell. Andelen eldre har økt og vil vokse kraftig de kommende årene. Vi har fått en omfattende innvandring, og norske familier har forandret karakter. Flere dyptgripende reformer er gjennomført for å møte de nye utfordringene. I denne oppdaterte 5. utgaven av Den norske velferdsstaten gis en innføring i den norske velferdsstatens ytelser og tjenester. Dessuten dens idémessige, politiske og økonomiske grunnlag. Egne kapitler er viet trygd og arbeid, familie, sykehus, psykisk helsevern, helse- og omsorgstjenester, funksjonshemmede og innvandring. Det er også kapitler om forholdet til EU, om Norge er et velferdspolitisk annerledesland og om velferdsstatens framtid. Samtlige temaer tar utgangspunkt i ny kunnskap. Den første utgaven av Den norske velferdsstaten utkom i 1994. Siden da har den vært innarbeidet som pensumbok for sosial- og samfunnsfag ved høgskoler og universiteter. Denne nye utgaven er ikke bare oppdatert med nytt materiale. Flere kapitler er skrevet helt om, og nye temaer er trukket inn.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Den norske velferdsstaten PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Den norske velferdsstaten.

...ttende og er kjennetegnet ved universelle velferdsrettigheter, noe som innebærer at alle har lik rett til velferdsgoder. Motsatsen er behovsprøvde eller selektive ordninger, som gis til de som for eksempel lever under en fastsatt inntektsgrense. Dagens norske velferdssystem ble til på 1950- og 1960-tallet. Da ble trygdesystemet vårt og de offentlige tjenestene innen helse-, sosial- og utdanningssektorene utbygd. I 1957 fikk vi alderstrygden, og i 1967 fikk vi folketrygden, selve hjørnesteinen i den norske velferdsstaten. Sentralt i utviklingen av den norske velferdsstaten står også Johan Castberg. De castbergske barnelovene i 1915, lovene om sykeforsikring 1909 og 1915, ulykkesforsikring for fiskere , sjøfolk og industriarbeidere er alle reformer knyttet til Castberg. Castberg stod også bak opprettelsen av Sosialdepartementet i 1913. Den første utgaven av Den norske velferdsstaten utkom i 1994. Siden da har den vært innarbeidet som pensumbok for sosial- og samfunnsfag ved h...