Sentrale emner i barneretten

PRIS: GRATIS
DATO 2018-07-02
FORFATTER Lena R.L. Bendiksen, Trude Haugli
ISBN 9788215029962
FILSTØRRELSE 9,34 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Boken tar for seg sentrale barnerettslige temaer, skrevet for forskere, praktikere og studenter. I bokens første del behandles særtrekk ved barneretten som rettsområde, de grunnleggende prinsipper barneretten bygger på og metodiske særtrekk eller utfordringer ved rettsområdet. Del to omhandler lov om barn og foreldre. Her behandles sentrale spørsmål om hvordan foreldreskap etableres, om foreldreansvar, fast bosted for barn og samværsrett.Del tre omhandler barnevernretten, det offentliges subsidiære ansvar for barn i sårbare situasjoner. Oppbyggingen av det offentlige barnevernet, årsaker til tiltak, gangen i barnevernssaker, bestemmelsene om særlige tiltak, tvangsaspektet, og ikke minst reglene om taushetsplikt og meldeplikt blir behandlet.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Sentrale emner i barneretten PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Sentrale emner i barneretten.

...ok om sentrale barnerettslige temaer, skrevet for forskere, praktikere og studenter. I bokens første del behandles særtrekk ved barneretten som rettsområde, de grunnleggende prinsipper barneretten bygger på, og metodiske særtrekk eller utfordringer ved rettsområdet. Sentrale emner i barneretten er en bok om sentrale barnerettslige temaer, skrevet for forskere, praktikere og studenter. I denne andre utgaven er grunnlovsbestemmelsen om barns menneskerettigheter innarbeidet og boka er à jour per mars 2015. Sentrale emner i barneretten . Dette er en bok om sentrale barnerettslige temaer, skrevet for forskere, praktikere og studenter. Forfatterne av boka, Lena R. L. Bendiksen og Trude Haugli, er begge ansatt ved Det juridiske fakultet. «Sentrale emner i barneretten gir den nødvendige oppdaterte kunnskap for de som er i feltet, men er også en glitrende innføring i de viktigste deler av barnelovgivningen, både for studenter og for de som måtte ønske et bedre kjennskap til et ret...