Tverrprofesjonelt samarbeid

PRIS: GRATIS
DATO 2016-09-08
FORFATTER
ISBN 9788215027791
FILSTØRRELSE 7,46 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

De fremste forskerne nasjonalt og internasjonalt presenterer her ny kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid. Tverrprofesjonelt samarbeid er et samfunnsoppdrag for alle som arbeider med velferdstjenester. Godt samarbeid er en grunnleggende forutsetning for å skape gode tjenester og videreutvikle tjenestetilbudet, og for å lykkes med dette må man ha kunnskap om relasjoner, strukturer og samspill på flere nivåer. I denne utgaven er det tre nye kapitler som omhandler oppdatert kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid som samfunnsoppdrag, hvilken betydning dette har i praksis og utdanning, samt konstruksjoner av tverrprofesjonelt samarbeid. Boken er skrevet for både studenter, lærere, forskere, praktikere og brukere. I tillegg er den spesielt viktig for rådgivere og faglige og administrative ledere i offentlig og privat virksomhet.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Tverrprofesjonelt samarbeid PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Tverrprofesjonelt samarbeid.

...nsoppdrag for alle som arbeider med velferdstjenester. Godt samarbeid er en grunnleggende forutsetning for å skape gode tjenester og videreutvikle tjenestetilbudet, og for å lykkes med dette må man ha kunnskap om relasjoner, strukturer og samspill på flere nivåer. Mye forskning har belyst hvilke barrierer som generelt eksisterer i samarbeid mellom ulike fagdisipliner, men derimot lite forskning har vist strategiske tiltak for å skape godt tverrprofesjonelt samarbeid. Derfor er hensikten med denne oppgaven å forstå hvordan profesjonsutøvere jobber for å overkomme slike kunnskapsbarrierer. Tverrprofesjonell kunnskap og kompetanse, både innen samarbeid og TPS, handler om relasjoner, strukturer i tjenestene og samspill på person-, organisasjons- og ledelsesnivå (7). Både ansatte og studenter trenger å lære tverrprofesjonelt samarbeid. Når teamarbeidet fungerer godt, er praksis en naturlig læringsarena. Imidlertid tok diskusjonen raskt en annen retning. For det viste seg a...