Avansert klinisk sykepleie

PRIS: GRATIS
DATO 2019-03-18
FORFATTER
ISBN 9788205499775
FILSTØRRELSE 5,95 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

En avansert klinisk sykepleier har en mer selvstendig rolle enn andre sykepleiere og kan ta et utvidet ansvar i praksis, for eksempel for enkelte oppgaver og ansvarsområder som tradisjonelt har blitt utført av legen. Rollen som avansert klinisk sykepleier (AKS) er inspirert av den amerikanske nurse practitioner-modellen og er forholdsvis ny i Norge. Avansert klinisk sykepleie er en masterutdanning som gir avansert kunnskap og klinisk breddekompetanse. Med denne kompetansen vil en AKS kunne gi sykepleie, omsorg og behandling til pasienter med akutte vanlige helseproblemer og sørge for oppfølging av pasienter med sammensatte lidelser og komplekse behov. I boken Avansert klinisk sykepleie argumenteres det for at AKS` utvidede kliniske kompetanse kan bidra til å heve kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene. Boken beskriver blant annet rollen som avansert klinisk sykepleier og utfordringer i implementeringsfasen, kunnskapssyn, kompetanseområder, modeller og sykepleieteoretiske perspektiver på AKS og utdanning i avansert klinisk sykepleie. I tillegg beskrives AKS-rollen i akuttmottak i sykehus og i helse- og omsorgstjenestene i kommunen, samt utfordringer knyttet til helsefremmende og forebyggende sykepleie i eldreomsorgen. Boken egner seg som pensum ved ulike masterutdanninger i avansert klinisk sykepleie.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Avansert klinisk sykepleie PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Avansert klinisk sykepleie.

... løse framtidige utfordringer knyttet til helsetjenester i Norge der behovet for avansert breddekompetanse og nytenkning rundt roller, utvikling og organisering av tjenester er stort. Dette lærer du i avansert klinisk sykepleie. Masterstudiet i avansert klinisk sykepleie er klinisk rettet. Avansert klinisk sykepleie Studiet kvalifiserer deg for å utøve spesialsykepleie til pasienter med sammensatte, akutte og langvarige sykdomstilstander. Utdanningen retter seg både mot sykepleiere i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som ønsker å yte effektiv helsehjelp av god kvalitet til pasienter med kompliserte sykdomstilstander. Om avansert klinisk sykepleie. Mastergraden vil kvalifisere for klinisk arbeid i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Helsepolitiske reformer, den demografiske utvikling og helseteknologi medfører nye krav til sykepleieren. Avansert klinisk sykepleie gir en breddekompetanse og et avansert kompetansenivå i sykepleie. Neste studiestart er ... Avans...