Tolking

PRIS: GRATIS
DATO 2018-10-18
FORFATTER
ISBN 9788205495289
FILSTØRRELSE 5,74 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Boken handler om både de ferdighetene tolken har, og om tolken som profesjonsutøver. Kapitlene tar for seg mange ulike sider ved tolkens kunnskaper, ferdigheter, yrkesutøvelse og profesjonsstatus. Til sammen gir kapitlene en grundig redegjørelse for hva tolken må kunne, samt noen av utfordringene både tolker og alle som skal kommunisere gjennom tolk, kan støte på. Norske og svenske bidragsytere belyser ulike sider av tolkens arbeid med språk og kommunikasjon og drøfter tolkens samarbeid med og relasjon til andre. Det er bare noenfå tiår siden tolker begynte å få lønn betalt av det offentlige, og tolking er dermed en av de yngste profesjonene vi har. Andre profesjonsutøvere kan fremdeles være ukjent medtolkens arbeidsoppgaver og utfordringer, og dermed usikre på hvordan de skal forholde seg til eller arbeide gjennom tolk. Tolking - språkarbeid og profesjonsutøvelse er etbidrag til en bevisstgjøring om tolking og arbeid gjennom tolk.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Tolking PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Tolking.

... i forbindelse med utøvelsen av sang og musikk. Ordene betegner da en utøvers framføringsmåte av et bestemt stykke musikk, det vil si hans eller hennes bruk av notebladet og kunnskaper om komponist og musikk som utgangspunkt for en personlig framføring. Tolking eller tolkning i bokmål? Er tolking 'det å tolke', altså selve tolkeprosessen, mens tolkning er produktet eller resultatet av tolkingen? Tolking. Enkel bestilling, rask tilbakemelding og kvalitetssikrede tolker gjør at flere og flere benytter Noricom når de trenger tolk. Alle våre tolker har gjennomgått Noricoms interne tolkekurs, og i tillegg er mange av dem også registrert i tolkeportalen.no. Portalen driftes av IMDi, som er tolkefaglig myndighet i Norge. Hvorfor bruke tolk? Hvorfor skal man benytte en tolk? Fordi språk inneholder svært mange nyanser og kun en som kjenner språket svært godt vil være i stand til å ... Profesjonell tolking til alle språk du trenger. Kontakt oss for et uforpliktende tilbud nå...