NS 8405

PRIS: GRATIS
DATO 2016-06-13
FORFATTER Karl Marthinussen, Heikki Giverholt, Hans-Jørgen Arvesen
ISBN 9788205489639
FILSTØRRELSE 4,17 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Denne kommentarutgaven er skrevet som en håndbok for alle som skal anvende standarden i praksis. NS 8405 etterfulgte NS 3430, og ble vedtatt av Standard Norge i mars 2004. I 2008 ble det gjort en revisjon av standarden, spesielt kap IV om endringer, forsinkelser og svikt i byggherrens medvirkning. Den reviderte standarden er benevnt NS 8405:2008. Standarden er et helt sentralt kontraktsdokument innen bygg- og anleggsbransjen. I denne boken gis en rekke anbefalinger og praktiske råd, og det tas standpunkt til og gis anvisning om løsninger på vanskelige juridiske problemstillinger. Forfatterne er advokater tilknyttet avdelingen for entreprise i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS, og har over 30 års erfaring fra entrepriserett i praksis. Advokatfirmaet har bistått små, mellomstore og store entreprenører og private og offentlige byggherrer med løpende rådgivning og prosedert et utall av tvister for domstolene i alle instanser. Fjerde utgave er ajourført med ny rettspraksis. Kommentarene er fullstendig gjennomgått og oppdatert samt at en del nye problemstillinger er behandlet.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned NS 8405 PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok NS 8405.

...standarder, som blant andre NS 8405, NS 8406, NS 8407, NS 8430, NS 8401, NS 8402, Bustadoppføringslova, NS 3420 med juridisk vinkling, Offentlige anskaffelser med flere. Gå til kursoversikten NS 8405 kan gjerne kalles "hovedstandarden". Den var utgangspunktet for utviklingen av de øvrige standardene i NS 84xx-serien og mange av reglene er identiske i de ulike standardene. Kjenner du reglene i NS 8405 vil du lett kunne lese deg til reglene i de øvrige standardene. Det er viktig at du som bruker NS 8405 kjenner reglene i standarden. NS 8405 forutsettes brukt i kontraktsforhold der prosjektets omfang eller organisering tilsier behov for strengt formaliserte varslingsprosedyrer og utstrakt plikt til samordning med andre aktører. Standarden forutsetter at det vesentligste av prosjekteringen skal leveres av byggherren. Standarden skal ikke brukes i kontrakter med forbruker. NS 8405 kom i ny utgave i oktober 2008. Standarden skal ikke brukes i kontrakter med forbruker. Byggblankett 8405 ...