Håndtering av legemidler

PRIS: GRATIS
DATO 2018-09-04
FORFATTER Lars André Olsen, Eva Kofoed, Lisbeth Ø. Rygg
ISBN 9788202567521
FILSTØRRELSE 7,20 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Denne boka er skrevet for bachelorstudenter innen sykepleie og andre helseprofesjoner som håndterer legemidler, og som har ansvar for å følge opp pasienter som er under legemiddelbehandling.Forfatterne klargjør og beskriver blant annet: Legemiddelbehandlingen, med de ulike rollene og relasjonene mellom brukeren, den som ordinerer og den som håndterer legemidlene. Herunder er det tverrprofesjonelle samarbeidet og pasientens rett og mulighet til medvirkning, sentralt. Håndteringsprosessen, med alle oppgavene fra ordineringen til en trygg utdeling av legemidlene. Her trekkes spesielt fram det praktiske arbeidet, kvalitetssikring og egenkontroll. Oppfølgingsprosessen, med sykepleie til pasienter som er under legemiddelbehandling. Hvordan virkningen, effekten og de konsekvensene legemiddelbehandlingen har for pasienten, kan følges opp.Boka gir en innføring i sykepleierens ansvar og oppgaver innen legemiddelhåndtering. Praktisk håndtering av legemidler, anvendt farmakologi og oppfølging av pasienter som er under legemiddelbehandling, er sentrale emner.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Håndtering av legemidler PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Håndtering av legemidler.

... av legemidler skal skje på faglig forsvarlig måte og i egne lokaler som er utformet og dimensjonert slik at risikoen for sammenblanding av produkter, for krysskontaminasjon og annen forurensning av produktene unngås. Tilberedning av legemidler kan unntaksvis foretas andre steder når det anses faglig ... Håndtering av legemidler reguleres av flere lover og forskrifter. Håndtering av legemidler i barnehage, skole og skolefritidsordning - rundskriv. Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har sammen utgitt Rundskriv I-5/2008 Håndtering av legemidler i barnehage, skole og skolefritidsordning. En del barn og unge som bruker legemidler i det daglige, har behov for bistand til å få tatt ... Hvordan virkningen, effekten og de konsekvensene legemiddelbehandlingen har for pasienten, kan følges opp. Boka gir en innføring i sykepleierens ansvar og oppgaver innen legemiddelhåndtering. Praktisk håndtering av legemidler, anvendt farmakologi og oppfølging av pasienter s...