Organisasjonskultur

PRIS: GRATIS
DATO 2011-11-09
FORFATTER Henning Bang
ISBN 9788215007823
FILSTØRRELSE 7,28 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

I denne boka gir forfatteren et innblikk i årsakene til organisasjonskulturbegrepets økte popularitet, og skisserer faktorer som beskriver, forklarer og predikerer menneskers atferd i organisasjoner. Dessuten gir den en oversikt over de kunnskaper man i dag har om organisasjonskultur. I tillegg gis forslag til hvordan organisasjonskultur kan kartlegges og beskrives. For forskere og studenter innen faget organisasjon og ledelse ved høyskoler og universiteter, bedriftsledere og bedriftskonsulenter. Med litteraturog stikkordliste, samt forfatterregister.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Organisasjonskultur PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Organisasjonskultur.

... og fenomen vært diskutert og kritisert. Kritiske perspektiver på organisasjonskultur stiller blant annet spørsmål ved hvorvidt man i det hele tatt kan snakke om delte verdier, og betviler at kultur kan brukes som styringsmekanisme i en organisasjon. Organisasjonskultur, og endring av organisasjonskultur, er ikke noe ledere kan påvirke alene. Kultur handler som beskrevet om den felles tankegangen og handlingsmønsteret i organisasjonen. Men, som leder er man heller ikke et «offer» for en ikke-fungerende kultur. En dårlig organisasjonskultur er destruktiv for virksomheten, men også for enkeltindividet. Det er igjen ledelsens oppgave og ansvar å skape, og ikke minst kommunisere en sunn kultur som fremmer medarbeidernes prestasjoner. Fokuset på en sunn og resultatfremmende organisasjonskultur er viktig i en organisasjon. Begrepet organisasjonskultur har siden begynnelsen av 1980-tallet gått inn i hverdagsvokabularet vårt. Samtidig er begrepet uklart. Forfatteren gir en innfø...