Velferdsrett I

PRIS: GRATIS
DATO 2017-03-28
FORFATTER Asbjørn Kjønstad, Aslak Syse, Morten Kjelland
ISBN 9788205497429
FILSTØRRELSE 9,32 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Boken omhandler ulike velferdsrettslige regler om retten til trygdeytelser, økonomisk sosialhjelp, helse- og omsorgstjenester, opplæring og arbeid. Lovgivning, rettspraksis, forskrifter og trygdesatser er ajourført per 1. januar 2017. Siden forrige utgave kan nevnes viktige lovendringer i stønader fra folketrygden, og mange endringer i barnevernloven, psykisk helsevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven. I denne utgaven er grunnlovsbestemmelsene fra 2014 og Norges menneskerettslige forpliktelser innarbeidet i den løpende framstillingen. EØS-dimensjonen i velferdsretten er viet en mer framtredende plass enn i tidligere utgaver.Boken er skrevet som lærebok til masterstudiet i rettsvitenskap. Supplert med Velferdsrett II dekker den lærestoffet i juss også ved de sosialfaglige studieretningene. Bokas brede framstilling av velferdsrettslige spørsmål gjør den i tillegg velegnet for advokater, ansatte i NAV, i helsetjenesten, i barneverntjenesten, i utdanningsverket og andre tjenesteytere i ulike velferdstjenester samt i andre offentlige etater og i interesseorganisasjoner.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Velferdsrett I PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Velferdsrett I.

..., rettssikkerhet og tvang Boken omhandler ulike velferdsrettslige regler om retten til trygdeytelser, økonomisk sosialhjelp, helse- og omsorgstjenester, opplæring og arbeid. Pris: 631,-. heftet, 2017. Sendes innen 1-3 virkedager. Kjøp boken Velferdsrett I av Asbjørn Kjønstad, Aslak Syse, Morten Kjelland (ISBN 9788205497429) hos ... Velferdsrett omhandler også regler om tvangstiltak på helse- og sosialrettens område som kan gjennomføres av hensyn til vedkommende selv eller av hensyn til samfunnet. Det dreier seg i hovedsak om regler i barnevernloven, sosialtjenesteloven og psykisk helsevernloven. Om Velferdsrett I Boken omhandler ulike velferdsrettslige regler om retten til trygdeytelser, økonomisk sosialhjelp, helse- og omsorgstjenester, opplæring og arbeid. Lovgivning, rettspraksis, forskrifter og trygdesatser er ajourført per 1. januar 2017. Velferdsrett II e-bok, 2017, Norsk (bokmål), ISBN 9788205497450 Velferdsretten omfatter regler om offentlige tiltak av særlig bety...