Her på berget: arbeidsbok

PRIS: GRATIS
DATO 2016-01-05
FORFATTER Elisabeth Ellingsen, Kirsti Mac Donald
ISBN 9788202472597
FILSTØRRELSE 8,99 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Her på berget er et læreverk i norsk og samfunnskunnskap beregnet på voksne innvandrere og studenter som allerede har et godt vokabular i norsk, og som har kjennskap til hovedtrekkene i den norske grammatikken. Læreverket tar, som i tidligere utgaver, for seg sentrale emner innen norsk kultur, historie og samfunnsforhold, og møter kravene i Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nivå B2/C1.2016-utgaven av Her på berget er grundig revidert og aktualisert med nytt og oppdatert innhold som skaper engasjement og interesse for aktuelle samfunnsspørsmål, grundige forklaringer av grammatiske temaer som bedrer forståelsen og utvidet og variert innhold på nett som gjør det enkelt å jobbe videre med temaene. Her på berget er praktisk å bruke for både kursdeltakere og lærere, med sin ryddige struktur og progresjon. Læreverket er tilrettelagt for norskprøver på B2-nivå og Test i norsk - høyere nivå (Bergenstesten), og inkluderer stoff på C1-nivå. Det er tilpasset trinn 3 på universitetsnivå. Her på berget Arbeidsbok inneholder varierte oppgaver til alle kapitlene. Oppgavene bidrar både til å befeste ordforrådet i tekstene og til å trene på strukturer. Et sentralt grammatisk emne er tatt opp i egne rammer i hvert kapittel. Vi har konsentrert oss om grammatiske elementer som kan være ekstra utfordrende, men har også med en kort oversikt av basisformene, slik at alle skal føle seg tryggere når de skriver selv. I alle kapitlene finner vi også et avsnitt om skriving: Hvordan bygger man opp en argumenterende tekst? Hva er et referat? Hvordan skriver man en korrekt søknad? I arbeidsboka finner man eksempeltekster og gode råd om tekststruktur og språklige kjennetegn. Arbeidsboka inneholder også oppgaver med lyttetrening.Hvert kapittel slutter med en kort prøve som gir anledning til å sjekke om det sentrale stoffet i kapittelet er oppfattet.Forfatterne Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald har skrevet flere læreverk og har lang undervisningserfaring ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo.Her på berget består av: Tekstbok Arbeidsbok CD til tekstbok CD til arbeidsbok Elevnettsted, gratis Lærerressurs på nettstedet

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Her på berget: arbeidsbok PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Her på berget: arbeidsbok.

...innhold som supplerer Her på berget Tekstbok og Arbeidsbok. I lenkene under finner du informasjon om alle deler i læreverket. Viktig melding om spornumre bakerst i tekstboka: På de siste sidene i tekstboka (opplag 1) er spornumrene forskjøvet. Det gjelder side 143-146. Riktig spornummer er slik: Her på berget (samleside) Velkommen til nettsidene til Her på berget - et læreverk i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. ... Her på berget : samfunnsfag og norsk for fremmedspråklige elever : Arbeidsbok Fasit til Her på berget : arbeidsbok Navn: Ellingsen, Elisabeth Her på berget øver språklig og grammatisk sikkerhet gjennom arbeid med varierte tekster, fram til nivå B2/C1. Læreverket har god og tydelig struktur og progresjon. 2016-utgaven av Her på berget er grundig revidert og aktualisert med • nytt og oppdatert innhold som skaper engasjement og interesse for aktuelle samfunnsspørsmål CD til arbeidsbok CD-ene inneholder lytteøvelsene fra arbeidsboka. Teksten...