Språk er makt

PRIS: GRATIS
DATO 2007-02-17
FORFATTER Rolv Mikkel Blakar
ISBN 9788253028514
FILSTØRRELSE 5,83 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Forfattaren hevder at språket ikkje er eit nøytralt middel til samhandling, kommunikasjon og informasjonsformidling. Språket er eit maktmiddel. Blakar viser at språkbruken avspeglar og uttrykker ulike interesser og perspektiv, han analyserer ei rekke språklege makt- og virkemidlar, og gir det teoretiske grunnlaget for at språk nødvendigvis er makt. Boka kom ut første gong i 1973, og sentralt stod då Blakars påvising av korleis språket fungerte kvinneundertrykkande. Denne utgåva set som den førre eksempla frå den tida i perspektiv, og har også ein større kommunikasjonsteoretisk del. I tillegg til ei omfattande ny innleiing, har utgåva dessutan eit nytt kapittel som presenterer analysemetodar utvikla for å gjere nytte av potensialet i moderne datateknologi som analysereiskap. Har arbeidsoppgåver og litteraturlister.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Språk er makt PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Språk er makt.

... og dermed noe som angår de fleste. Jeg mener at språk kan påvirke menneskers syn på alt fra verdispørsmål til prioriteringer i samfunnet. Muligheten til å påvirke er noe mange ser på som definisjonen på makt, og det er dette jeg skal argumentere for i denne teksten. Språk er makt Den som behersker et språk og har god grammatisk og kommunikativ kompetanse, står i et maktforhold til en person som ikke behersker alle sider ved språket like godt. Vi skal her se litt nærmere på påstanden "språk er makt". I sluttrapporten fra Makt- og demokratiutredningen (2003) er det et eget kapittel som handler om språket. Her heter det bl.a.: «Språk er makt. Begreper og meningskategorier former oppfatninger av virkeligheten, påkaller følelser og gir assosiasjoner. I interessekamp mellom grupper kan noen få et overtak gjennom begreper og bruk av språk. Språket vårt er viktig - vi kommuniserer og uttrykkjer identitet med det - både gjennom form og innhald. Oppi alt dette er spr...