Dyreriket

PRIS: GRATIS
DATO 2016-03-14
FORFATTER Geir K. Totland, Andreas L. Steigen
ISBN 9788215024233
FILSTØRRELSE 12,82 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

«Dyreriket - en zoologisk reise» er en lærebok om det fascinerende zoologiske mangfoldet som omgir oss og som vi selv er en del av. Boken benytter norsk fagterminologi og kan leses uten spesielle forkunnskaper. Den er en introduksjonsbok for studenter i biologi og naturfag, men den er også en fagbok og et oppslagsverk for alle som er interessert i dyr, natur og friluftsliv. Forfatterne formidler den begeistring de har for alle dyr. Boken omhandler dyregruppenes utviklingshistorie, deres oppbygning, levevis og slektskap og tilpasninger til en økologisk virksomhet som alle levende organismer må forholde seg til. I teksten er det lagt vekt på zoologiens praktiske nytteverdi og tilknytning til andre fag, og med eksempler fra norsk fauna blir fagstoffet knyttet til leserens egne erfaringer. Hver dyregruppe blir omtalt i et eget kapittel. Teksten har en pedagogisk utforming som gjør det enklere å få grep om fagstoffet. Boken er rikt illustrert, og mange figurer kombinerer strektegning og foto for å gjøre læringen enklere. Figurtekstene er omfattende og selvstendige. De fleste kapittel blir avsluttet med en illustrert, systematisk tabell, en oppsummering av fagstoffet og diskusjonstema. Boken har et omfattende tillegg med ordforklaringer, litteraturliste, oversikt over noen norske zoologiske foreninger og stikkordregister. Geir K. Totland er professor emeritus i zoologi ved Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen. Andreas L. Steigen er førsteamanuensis i zoologi ved Institutt for biologi og tidligere direktør ved Senter for miljø- og ressursstudier ved Universitetet i Bergen.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Dyreriket PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Dyreriket.

...et, Animalia. Man regner at man kjenner om lag 1 million nålevende og tre-fire hundre tusen fossile arter av dyr. Dyreriket dekker organismer som er vidt forskjellige, fra de enklest oppbygde svamper, til insekter, krepsdyr, og til høyt spesialiserte ryggstrengdyr som fugler og pattedyr. Dynastier i dyreriket. I en heltemodig kamp mot rivaler og naturkrefter kjemper disse dyrefamiliene for overlevelse for seg selv og kommende generasjoner. Revetalgata 44 3174 REVETAL Telefon 401 46 010 Vi lager ny nettside - velkommen i butikken Inndelingen innenfor dyreriket. Det råder en del uenighet om klassifiseringen innenfor dyreriket, både på høyere og lavere systematiske nivåer (alt fra antall riker, til den finere inndelingen av de enkelte slekter). Under følger en kort presentasjon av dyreriket: Rike: Dyreriket (Animalia) Alle aktiviteter Amfibium og krypdyr BEKKIS Bilder og video av dyr Dafniejakten Dyreobservasjoner Fenologi Fisk i ferskvatn Fisk og fangst i saltvatn Fremmede arter ...