Velferdsteknologi

PRIS: GRATIS
DATO 2019-03-25
FORFATTER Hege Kristin Andreassen, Gunnbjørg Karin Aune, Ann Therese Lotherington, Aud Obstfelder, Hilde Thygesen, Ger Wackers
ISBN 9788202536480
FILSTØRRELSE 7,96 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Denne fagfellevurderte antologien er en forskningsbasert ressursbok for alle som er interessert i å undersøke, forstå og delta i utvikling og innføring av velferdsteknologiske løsninger innenfor helse-, omsorgs- og velferdstjenestene.Boken skal gi studenter, forskere og praktikere grunnlag for å kunne være kompetente og reflekterte deltagere i utviklings- og innføringsprosesser og til å sette verdier og sosiale konsekvenser i sentrum. Boken er organisert i to hoveddeler. Den første introduserer leseren for temaet og konteksten velferdsteknologi inngår i, og utruster leseren med teoretiske ressurser for metodisk arbeid med innføring av velferdsteknologiske løsninger. Den andre består av en rekke empiriske kapitler som presenterer resultater og diskuterer innsikter fra prosjekter med velferdsteknologi på ulike tjenesteområder. Målgruppen for Velferdsteknologi er studenter på master- og doktorgradsnivå, ansatte i helse-, omsorgs- og velferdstjenester som står overfor utfordringen med å skulle vurdere velferdsteknologiske tjenesteløsninger, og forskere i det fremvoksende fagfeltet velferdsteknologi.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Velferdsteknologi PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Velferdsteknologi.

...kan bidra til økt trygghet og bedre tjenester for brukere og pårørende. Erfaringer viser også at velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Målet med velferdsteknologi er å skape en tryggere og enklere hverdag både for brukere, pårørende og omsorgspersonell. Utveksling av data om velferdsteknologi. Kommuner som har tatt i bruk velferdsteknologi ønsker bedre dataflyt mellom velferdsteknologiske løsninger og kommunenes elektroniske pasientjournaler. Det har ført til at en nå ser på muligheten for å etablere et teknologisk knutepunkt. Velferdsteknologi er en samlebetegnelse for hvordan teknologi kan hjelpe mennesker i hverdagen. Alle mennesker er unike og likeverdige - vi liker ikke å bli satt i bås, vi vil være sjef i egne liv. Det må være like mange veier til velferd som det er mennesker. Velferdsteknologi gir også mer effektiv bruk av ressurser. Nå viser en ny rapport fra Nasjonalt senter for e-helseforskning...