Norsk Lavflora

PRIS: GRATIS
DATO 2008-01-01
FORFATTER Hakon Holien
ISBN 9788251922500
FILSTØRRELSE 10,41 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Norge har en svært rik og variert lavflora - også sett i et internasjonalt perspektiv. Boka gir en innføring i lavenes biologi. Hovedformålet er å presentere et representativt utvalg av norske lavarter. Her presenteres fargebilder og korte beskrivelser av mer enn 300 arter. Særlig vekt er lagt på lav i skog og kulturlandskap og på arter som er spesielt viktige i forvaltningssammenheng. Boka er ment for alle som er interessert i norsk natur og miljø og vil være nyttig i undervisning og forvaltning. 2. utgave (2007) er oppdatert i forhold til den nye norske rødlista fra 2006 som gir en oversikt over truede lavarter i Norge. I artsbeskrivelsen er rødlistekategori angitt for alle arter som er rødlistet. Håkon Holien (dr. scient.) er førsteamanuensis ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, Steinkjer. Han underviser i botanikk og arbeider spesielt med forvaltning av lav i kystgranskog (boreal regnskog) i Midt-Norge. Tor Tønsberg (dr. philos.) er professor i lichenologi (læren om lav) og konservator for lavherbariet ved De naturhistoriske samlinger, Bergen MuseumBoken gir en innføring i lavenes biologi, og beskriver mer enn 300 norske lavarter. Lav i skog og kulturlandskap og arter som er viktige i miljøforvaltningen er vektlagt. Boken egner seg for alle som er interessert i norsk natur og miljø, og vil også være nyttig i undervisning og forvaltning. Utgaven er oppdatert i henhold til den nye rødlista. Med litteraturliste, liste over fagutrykk med forklaringer, liste med ordforklaringer til vitenskapelige navn, og indeks over norske og vitenskapelige navn.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Norsk Lavflora PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Norsk Lavflora.

...ora - også sett i et internasjonalt perspektiv. Boka gir en innføring i lavenes biologi. Hovedformålet er å presentere et representativt utvalg av norske lavarter. Norsk lavflora Norge har en svært rik og variert lavflora - også sett i et internasjonalt perspektiv. Boka gir en innføring i lavenes ... Tilgang til metadata Tittel: Norsk lavflora Håkon Holien har skrevet "Norsk lavflora" i samarbeid med professor Tor Tønsberg ved Universitetet i Bergen. Den gjennomillustrerte boka er nå i salg. Viktig med farger - Jeg håper og tror at denne lavfloraen vil bli flittig brukt i botanikkstudiene på høgskoler og universitet i hele landet. Norge har en rik og variert busk- og bladflora, representert ved i alt 74 slekter og ca. 430 arter. Boka inneholder bestemmelsesnøkler og beskrivelser til disse ... Startside > Bilder > Lavarter i Norge - norske navn : Denne siden viser en liste over en del av de mange lavartene som vokser i Norge. I denne listen er artene er ordnet alfabetisk e...