Livsmestring og psykisk helse

PRIS: GRATIS
DATO 2018-07-23
FORFATTER May Britt Drugli, Ratib Lekhal
ISBN 9788202584627
FILSTØRRELSE 8,73 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Denne boken omhandler livsmestring som er et sentralt begrep i den nye Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Livsmestring har nær sammenheng med psykisk helse og handler om å ruste små barn til å takle livets opp- og nedturer ved å gi dem god omsorg her og nå. Bokens første del beskriver kort teorier om tidlig utvikling og positive livskrefter som et grunnlag for livsmestring og psykisk helse. Deretter presenteres forskningsbasert kunnskap om små barns positive utvikling som tilknytning, følelser, lek og mestring. Det legges vekt på at glede og gode relasjoner fremmer trivsel og robusthet hos små barn. Psykiske vansker og hvorfor noen barn får slike vansker, blir beskrevet i bokens del to. Bokens del tre omhandler forslag til hvordan livsmestring og psykisk helse kan fremmes i barnehagehverdagen. I tillegg presenteres det her refleksjonsspørsmål for hvert tema som kan benyttes som utgangspunkt for egenrefleksjon og felles drøftinger. Bokens målgruppe er ansatte i barnehager og studenter på barnehagelærerutdanningen, samt alle andre som er opptatt av god barnehagekvalitet for de yngste barnehagebarna.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Livsmestring og psykisk helse PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Livsmestring og psykisk helse.

... introduseres som ett av tre hovedtema i den nye overordnede delen av læreplanen. Gjennom denne modulen gis det en innføring i hva livsmestring er, og ulike strategier som kan brukes i dette arbeidet. Les mer om vårt tilbud om kompetanseutvikling: Livsmestring Forsknings- og utviklingsprosjekter ROBUST Psykisk helse og livsmestring. Psykisk helse og livsmestring tilbyr oppfølging, behandling og aktivitetstilbud til deg som har psykiske helseplager, har en psykisk lidelse, er nyankommen flyktning, er i en livskrise eller trenger noen å snakke med. Vi gir også tilbud om samtale og veiledning til pårørende. Innledning ved psykolog og filosof. Ole Jacob Madsen: Livsmestring og psykisk helse i skolen - terapi eller demokrati? Ole Jacob Madsen har nylig kommet med boken «Generasjon prestasjon» der han byr på ulike analyser og refleksjoner omkring ungdoms situasjon i vår tid. Psykisk helse og livsmestring er et felles ansvar og arbeid. Hvilke tiltak fungerer? Det finnes ikke en en...