Samfunnsernæring

PRIS: GRATIS
DATO 2019-03-06
FORFATTER
ISBN 9788215030630
FILSTØRRELSE 9,21 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Norges fremste fagfolk tar for seg ernæring i ulike grupper av befolkningen og helseutfordringer knyttet til ernæring.Samfunnsernæring kan betegnes som samfunnets innsats for å fremme god helse gjennom kosthold og ernæring. Her drøftes mat og måltiders betydning og ulike faktorer som påvirker matvalg samt sosio-økonomiske forskjeller i kosthold. Boka tar for seg ulike tiltak og arenaer for arbeid innen samfunnsernæring og gir et innblikk i hvordan nasjonal og global ernæringspolitikk fastsettes. Forfatterne setter også søkelyset på kosthold og bærekraft. Mat er en viktig bidragsyter til klimagassutslipp. Det å dreie kostholdet i en mer bærekraftig retning vil støtte opp under globale mål om en mer bærekraftig og klimavennlig utvikling. Boken inneholder 19 kapitler organisert i fem deler: Del I Anbefalinger, referanseverdier og politiske føringer Del II Sentrale ernæringsutfordringer og sårbare grupper Del III Faktorer som påvirker vårt matinntak Del IV Folkehelsetiltak for bedre ernæring Del V Sentrale tema for samfunnsernæring Bidragsyterne i denne boka representerer undervisnings- og forskningsinstanser eller interesseorganisasjoner i Norge der samfunnsernæring står sentralt. Bokas redaktører er Dagrun Engeset, førsteamanuensis, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for folkehelse, idrett og ernæring, Universitetet i Agder. Liv Elin Torheim, professor, Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet - storbyuniversitetet. Nina Cecilie Øverby, professor, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for folkehelse, idrett og ernæring, Universitetet i Agder. Øvrige bidragsytere presenteres i boken.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Samfunnsernæring PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Samfunnsernæring.

...lærer du å forstå hva som påvirker folks kosthold og ernæringssituasjon i nasjonalt og globalt perspektiv. Innføring i vitenskapelige arbeidsmetoder knyttet til samfunnsernæring står sentralt i studiet. Vi vil gjerne vise deg en beskrivelse her, men området du ser på lar oss ikke gjøre det. Samfunnsernæring. Formålet med samfunnsernæring er å fremme god helse gjennom primær forebygging av ernæringsrelatert sykdom i befolkningen. Dette gjør at samfunnsernæring blir et stadig viktigere fagområde. Velger du å starte på en bachelor i samfunnsernæring vil du opparbeide deg en bred kunnskap om hvilken rolle kosthold og ernæring spiller for befolkningens helse. Samfunnsernæring kan betegnes som samfunnets innsats for å fremme god helse gjennom kosthold og ernæring. Her drøftes mat og måltiders betydning og ulike faktorer som påvirker matvalg samt sosio-økonomiske forskjeller i kosthold. Masterstudiet i samfunnsernæring gjennomføres på heltid over to år. 1. s...