Ideologi

PRIS: GRATIS
DATO 2018-06-26
FORFATTER
ISBN 9788270998494
FILSTØRRELSE 7,76 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Kring år 700 blei dette hogd i stein på garden Eggja i Sogndal (Sogn og Fjordane) i runeskrift: .ni s solu sot uk ni sakse stain skorin". 1300 år seinare kan denne utsegna mest naturleg lyde slik: .Steinen er ikkje oppsøkt av sol, og ikkje er det skore i han med sverd". Ei språkhistorie skal forklare kva som har skjedd mellom desse to versjonane av norsk språk. Det gjer Norsk språkhistorie (NSH), og ho fortel om korleis språket er blitt brukt, og korleis folk har vore opptatt av språket til ulike tider. Andre språk i Noreg blir òg omtalt. Norsk språkhistorie i fire band er ei samla vitskapleg framstilling av språket frå urnordisk til nyare moderne norsk. Det har vi ikkje hatt før. Verket er skrive i eit samarbeid mellom fagfolk ved universitet og høgskolar. Dette bandet, Ideologi, tar til med ei innleiing som drøftar ideologiomgrepet. Bandet har fem kapittel, eit historiografisk om det å skrive språkhistorie, to som er idéhistorisk vinkla; det eine har eit norsk, innanfrå-perspektiv på idéhistoria om norsk språk, det andre ser norsk språkhistorie utanfrå og i eit jamførande perspektiv. Forholdet mellom språkleg praksis og geografisk forankring er tema i eitt kapittel, slik språkpolitikk, -planlegging og -standardisering er det i eit anna.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Ideologi PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Ideologi.

...formen, og manifestasjonen av ideologiene. Meta-ideologi hevder at ideologi er en sammenhengende system av ideer, hvilende på noen få grunnleggende antagelser om virkeligheten som har eller ikke har et faktisk grunnlag, men som er subjektive valg som tjener som såkorn som nye tanker kan spire fra. Ideologi betyr idésystem, grunnsyn eller samfunnssyn.Ideologi er blitt brukt i flere betydninger: som en nøytral beskrivelse av sosialt forklarende systemer som en positiv betegnelse for ordnende og motiverende ideer som et samfunn er avhengig av negativt som interessebestemte og virkelighetsfordreiende kollektive oppfatninger Sosialisme og ... En ideologi er en samling med ideer. Hver ideologi inneholder typisk bestemte tanker om hva som betraktes som beste styreform (f.eks. demokrati, teokrati osv.) og det beste økonomiske system (f.eks. kapitalisme, sosialisme, etc). Noen ganger brukes det samme ordet til å identifisere både en ideologi og en av dens sentrale ideer. Ideologi kan og...