Kreftsykepleie

PRIS: GRATIS
DATO 2017-04-03
FORFATTER
ISBN 9788202493103
FILSTØRRELSE 6,23 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Boken beskriver kreftsykepleie i lys av diagnose, behandling og utfordringer pasienter og pårørende står overfor. Den spenner fra det generelle til det spesielle og er strukturert i tre deler:Del 1: Utfordringer i kreftomsorgen. Kreftsykdom og -behandling har konsekvenser på kort og lang sikt for pasienter og pårørende. Søkelyset er her på fenomener og utfordringer som opptrer uavhengig av diagnose, og på hvordan sykepleieren kan hjelpe og støtte.Del 2: Forebygging, kreftbehandling og rehabilitering. Behandlingsformer som kirurgi, kjemoterapi og strålebehandling blir grundig gjennomgått. Det blir redegjort for nye behandlingsformer som genterapi og immunterapi.Del 3: Spesiell onkologi og kreftsykepleie. Her omhandles de sentrale diagnosegruppene og mer spesielle utfordringene som gjør seg gjeldende. Hver diagnosegruppe gjennomgås i to parallelle kapitler. Det første har et medisinsk perspektiv og beskriver symptomer, diagnose, utredning, behandling og prognose. Det andre følger opp med de handlingene sykepleieren rettet mot pasienter i ulike sykdomsfaser.Kreftsykepleie er primært skrevet for videreutdanninger i kreftsykepleie og palliasjon. Deler av den er relevant også for bachelorutdanningen i sykepleie.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Kreftsykepleie PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Kreftsykepleie.

...feransen i kreftsykepleie i Ålesund den 28. november. 04.01.2018. Prosjektstilling - digitalformidling. Kreftsykepleiere er sykepleiere med spesialisering innen kreftsykepleie. En kreftsykepleier har fokus på helhetlig omsorg for pasienter i alle aldre og deres pårørende. Kreftsykepleieres arbeidsfelt er forebygging, behandling, lindring og rehabilitering til pasienter med kreft. Videreutdanningen i kreftsykepleie er et deltidsstudium over fire semester. Studiet er organisert med 16 ukesamlinger i teori og 12 uker praksis (St.Olavs hospital og kommunehelsetjeneste). Studentene tilbringer minimum 50 % av praksisstudiene ved avdelinger som gir stråle- og cytostatikabehandling. Kreftsykepleie kan tas på heltid (1 år) eller på deltid (2 år). I tillegg har studentene to praksisperioder à 6 uker. Samlingsuker. Høsten 2019: Uke 34, 35, 40 ... Landskonferanse i Kreftsykepleie- september 2019. Av Tanja Yvonne Alme, 24.09.2018 Del på Facebook Del på Twitter. Send på epost. Skriv ut...