Matematikkvansker

PRIS: GRATIS
DATO 2010-06-10
FORFATTER Snorre A. Ostad
ISBN 9788274774858
FILSTØRRELSE 12,20 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Matematikkvansker er et fenomen av betydelig omfang. Snorre A. Ostad setter med denne boka fokus på feltet, som har vært relativt neglisjert i faglitteraturen. Matematikklærere har lenge etterlyst mer eksakt kunnskap om hvordan matematikklæring foregår, og hvorfor matematikkvansker oppstår. Målet med boka er å gi en oppdatering på dagens forskning om emnet og å synliggjøre hvordan kunnskapen kan brukes i det praktiske arbeidet i skolen. Boka vil være nyttig for personer med administrativt og faglig ansvar i forhold til matematikkvansker, som lærere, spesialpedagoger, psykologer og pedagogiskpsykologiske rådgivere. Den er også aktuell for studenter innen disse fagområdene. Snorre A. Ostad er lærer, dr.scient. og dr.philos. Han har vært lærer i grunnskolen, lektor i lærerhøyskolen og professor ved Universitetet i Oslo. Ostad har tidligere skrevet en rekke bøker og artikler om elever med matematikkvansker og om matematikk for handikappede elever. Han regnes, også internasjonalt, som en av de fremste forskerne innen sitt fagområde.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Matematikkvansker PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Matematikkvansker.

...som kan belyse noen årsaker til spesifikke matematikkvansker. Spesifikke læringsfaktorer. Det ser ikke ut til at elever med matematikkvansker skiller seg ut fra andre elever når det gjelder generell tenkeevne, men mye tyder på at vanskene kan skyldes noen spesifikke faktorer. Matematikkvansker viser seg på forskjellige måter og har ulike årsaker. Kvaliteten på læringsmiljøet, tilpasninger i matematikkopplæringen og elevens læringsforutsetninger er viktig for elevenes læringsutbytte. Pedagogenes positive forventninger til elevene har stor betydning for at elevene lykkes, er motiverte og har tillit til egne ... Generelle matematikkvansker brukes som betegnelse når personen har generelt svake kognitive forutsetninger, og at det er et samsvar mellom forutsetningene og den matematiske kompetansen. Årsaksforklaringer. Eleven kan være i matematikkvansker når . barn og unge ikke har tilfredsstillende utbytte av undervisningen Elever i matematikkvansker kan bli passive i slike ...