(Re)habilitering

PRIS: GRATIS
DATO 2019-04-30
FORFATTER Per Koren Solvang
ISBN 9788245023725
FILSTØRRELSE 9,9 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Rehabilitering og habilitering er fagområder i sterk utvikling. Denne boken legger an et bredt perspektiv. (Re)habilitering er for det første terapi som har funksjonsforbedring som mål. (Re)habilitering handler også om å tilrettelegge for deltakelse gjennom å skape inkluderende omgivelser. Til sist handler (re)habilitering om å verdsette annerledeshet. Forfatteren argumenterer for at det er disse tre prinsippene terapi, tilrettelegging og verdsetting som må ligge til grunn for samarbeid mellom tjenestebrukere, profesjonelle og myndigheter. For alle er målet gode (re)habiliteringsprosesser.Boken er oppdatert på ny forskning. Den legger til grunn de siste reformer i offentlig politikk, blant annet den nye definisjonen av rehabilitering. Aktuelle temaer som tverrfaglig samhandling, brukermedvirkning, hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi blir inngående behandlet. Begreper som livsverden, systemverden, helsekapital og kunnskapsbasert praksis blir introdusert. Redskaper som klassifikasjonssystemet ICF og prinsipper for setting av mål får plass. I tillegg har boken egne kapitler om kultur og om viktige historiske hendelser.Boken er skrevet for alle som arbeider i fagfeltet (re)habilitering, enten som tjenesteytere, planleggere eller forskere, eller studenter som kvalifiserer seg til en plass i feltet.Per Koren Solvang er sosiolog og professor i rehabilitering og habilitering ved OsloMet. Han leder masterstudiet i rehabilitering og habilitering og underviser også på bachelorutdanningen i fysioterapi.Her kan du lese et utdrag fra boken og se innholdsfortegnelsen.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned (Re)habilitering PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok (Re)habilitering.

...ter som har til formål å gjenvinne fysisk, kognitiv eller sosial funksjonsevne som er tapt på grunn av sykdom eller skade.Målet er å gjøre den enkelte bruker i stand til å fungere så godt som mulig i dagliglivet ut fra sine forutsetninger og ønsker. Er du sjukemeld, utbrend eller står du i fare for å bli det? Me hjelper deg å ta tilbake kontrollen over eigen helse og liv. Rauland i Telemark. Tlf. 35 06 80 00 ... Rehabilitering og habilitering er fagområder i sterk utvikling. Denne boken legger an et bredt perspektiv. (Re)habilitering er for det første terapi som har funksjonsforbedring som mål. (Re)habilitering handler også om å tilrettelegge for deltakelse gjennom å skape inkluderende omgivelser. Rehabilitering: Rehabilitering er satt sammen av "re" og "habilitering". Det betyr å "gjenopprette habilitet" eller at man skal føres tilbake til et funksjonsnivå som man har hatt tidligere. Mottakere av habilitering og rehabilitering i hjemmet med individuell plan. Kvali...