Personvern

PRIS: GRATIS
DATO 2018-08-17
FORFATTER Jon Wessel-Aas, Magnus Ødegaard
ISBN 9788205482678
FILSTØRRELSE 5,91 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Boken gir en oversikt over de viktigste reglene som begrenser hva man kan publisere om andre personer, og den nye lovgivningen om behandling av personopplysninger som skyldes EUs personvernforordning kalt GDPR. Den teknologiske utviklingen har gjort det nødvendig at EU og Norge i 2018 tilpasser sin lovgivning til den virkeligheten vi befinner oss i. 2018 er vekkelsesåret hvor alle har oppdaget at våre personopplysninger kan brukes og selges som en handelsvare med stor verdi. Dette er årets viktigste jussbok - den forklarer hvordan de nye lovreglene vil endre vår digitale hverdag og hvor grensene går for publisering og behandling av personopplysninger. Personvern er skrevet med tanke på deg som publiserer på sosiale medier eller er opptatt av dine rettigheter til eget personbilde og andre personopplysninger. Denne boken passer også for næringsdrivende og offentlig virksomhet som får nye krav å forholde seg til i 2018. I tillegg er boken egnet for jurister som arbeider med personvern.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Personvern PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Personvern.

...iv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personvern handler om retten til å få ha ditt privatliv i fred, et grunnleggende prinsipp i en rettsstat. Idealet er at den enkelte skal ha råderett over sine egne ... Personvern er ivaretakelse av personlig integritet og ivaretakelse av enkeltindividers mulighet for privatliv, selvbestemmelse (autono­mi) og selvutfoldelse. Personvern er en grunnleggende rettighet som betyr at du har rett til privatliv og til å kunne bestemme over dine egne personopplysninger. Du skal selv kunne ... Universitetsforlaget AS utgir fagbøker og læremidler for høyere utdanning og profesjonsmarkedet. Du finner bla. bøker innen pedagogikk, psykologi, realfag, juss ... Personvern er en samlebetegnelse for rettsregler som særlig tar sikte på vern for individet. Oftest forstår man ved personvern bare regler som skal hindre misbruk ... Fords politikk for personvern og privatlivets fred på Internett er beskrevet nedenfor. Personvern kan define...