Strategisk skoleledelse

PRIS: GRATIS
DATO 2019-05-14
FORFATTER Jan Merok Paulsen
ISBN 9788245030907
FILSTØRRELSE 12,64 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

God skoleledelse er avgjørende for at skolen skal være en spennende arbeidsplass for lærerne og et sted der elevene opplever læring. Formålet med denne boken er derfor å belyse skoleledelse i sammenheng fra skoleeiernivået og helt frem til undervisningen i klasserommet. Metaforen strategisk skoleledelse betegner et samarbeidende lederskap, som er avgjørende for at skolen skal klare den oppgaven den er satt til å utføre i samfunnet. I denne boken omtales ledelse av læring fra skoleeier til lærer og elev som en verdikjede. Boken handler om hvordan denne kjeden binder sammen ledelse både som enkeltstående handlinger og som en strukturert helhet. Boken er skrevet for systemledere på skoleeiernivået, rektorer, øvrige skoleledere og ikke minst mellomledere i skolen. Også teamledere, stabsledere og lærerspesialister vil ha stor nytte av boken. Jan Merok Paulsen, dr.oecon., arbeider som førsteamanuensis i skoleledelse ved OsloMet Storbyuniversitetet. Han var også medredaktør for Ledelse i fremtidens skole (2017) og medforfatter for Nordiske skolesjefer (2017). Hans forskning omfatter ledelse fra skoleeiernivået, rektors ledelse og mellomledelse i skolen.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Strategisk skoleledelse PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Strategisk skoleledelse.

... er avgjørende for at skolen skal være en spennende arbeidsplass for lærerne og et sted der elevene opplever læring. Formålet med denne boken er derfor å belyse skoleledelse i sammenheng fra skoleeiernivået og helt frem til undervisningen i klasserommet. I boka Strategisk skoleledelse synliggjør Paulsen betydningen av et samarbeidende lederskap fra skoleeiernivået og helt frem til kjernevirksomheten i skolen. - Men dette er svært krevende i politisk styrte organisasjoner. Norsk evalueringsforskning viser at det er stor variasjon på skoleeiers kompetanse i så måte. Formålet med denne boken er derfor å belyse skoleledelse i sammenheng fra skoleeiernivået og helt frem til undervisningen i klasserommet. Metaforen strategisk skoleledelse betegner et samarbeidende lederskap, som er avgjørende for at skolen skal klare den oppgaven den er satt til å utføre i samfunnet. Pris: 379 ,-. heftet, 2019. Sendes innen 2-5 virkedager. Kjøp boken Strategisk skoleledelse av Jan Merok P...