Livsmestring i barnehagen

PRIS: GRATIS
DATO 2018-02-26
FORFATTER
ISBN 9788244623582
FILSTØRRELSE 9,18 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Rammeplan for barnehagen (2017) bringer begrepet livsmestring inn i hverdagen. Denne boken gir innhold til begrepet, og setter det som er psykisk helsefremmende på dagsordenen. Boken viser hva barnehageansatte kan gjøre for å øke livskvaliteten for barn, gjennom å gjøre velreflekterte prioriteringer og ta kloke, bærekraftige pedagogiske valg. Livsmestring i barnehagen har 11 kapitler som med ulike innfallsvinkler tar for seg psykisk helsefremmende arbeid i barnehager - arbeid med både menneskene og miljøene. Det handler om å bevare livsgnisten og skape mening i barns liv. Og om å fjerne årsaker til negativt stress - slik at barn får mulighet til å oppleve ro i se selv. Det krever at ansatte erkjenner hvilken enorm betydning deres væremåte og relasjonskompetansen har for barns livskvalitet og handler deretter.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Livsmestring i barnehagen PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Livsmestring i barnehagen.

...a en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Livsmestring utvikles ved at vi får mulighet til å bruke egne evner og utvikle oss, oppleve mening, autonomi og dele mål og verdier i et fellesskap (Helsedirektoratet, 2017). Når barndommen som leves i barnehagen er preget av livsglede og lykke vil det være et godt utgangspunkt for å oppnå livsmestring (Størksen, 2018). livsmestring. Disse sakene ble mest lest i august ... Kontakt oss [email protected] RSS-feed. Facebook. Twitter. Barnehage.no er medlem av Fagpressen. Post- og ... Livsmestring er et nytt begrep i rammeplanen. Handler det om at barna skal leve gode liv i barnehagen her og nå, eller om å forebygge problemer og hindre frafall senere i livet? spør artikkelforfatterne. Illustrasjonsfoto: fotolia....