Statistikk og dataanalyse

PRIS: GRATIS
DATO 2018-01-09
FORFATTER Njål Foldnes, Steffen Grønneberg, Gudmund Horn Hermansen
ISBN 9788202512682
FILSTØRRELSE 6,44 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Denne omfattende læreboken er skrevet for bachelorstudenter i samfunnsfag og økonomi. Den kan brukes som en innføring i statistikk, men den inneholder også grundigere partier som diskuterer viktige nyanser i forståelsen av inferens. Boken passer derfor også for masterstudenter som vil unngå de mange misforståelsene som florerer omkring begrep som konfidensintervall, hypotesetesting og p-verdier.Statistikk og dataanalyse. En moderne innføring er organisert i seks deler. Introduksjon.Vi diskuterer grunnbegreper som populasjon, utvalg og tilfeldighet, samt noen viktige typer undersøkelser og computerens rolle i faget. Beskrivende analyse. Her ser vi på hvordan utvalg kan samles inn, og hvordan vi kan oppsummere dataene vi har i utvalget, ved hjelp av tall og grafer. Sannsynlighetsteori er broen mellom del 2 og del 4, det er denne som gjør det mulig å generalisere til populasjonen (inferens) på bakgrunn av et enkelt utvalg. Inferens. Her er de to hovedtemaene estimering og hypotesetesting. Disse begrepene forklares grundig og inngående fra et overordnet perspektiv. Praktisk inferens. Her ser vi på inferensprosedyrer for blant annet gjennomsnitt og andel i mindre utvalg. Inferens for samvariasjon. Regresjon er det mest brukte og fleksible verktøyet i statistisk analyse. Inneholder en grundig presentasjon av inferens for enkel regresjon.Verden blir stadig mer kvantitativ - det samles inn mer og mer digitalisert informasjon. Denne informasjonen blir brukt blant annet til å analysere sammenhenger og trender, og er viktig informasjon til politikere og andre beslutningstakere. Etterspørselen etter fagfolk som kan analysere og tolke all denne kvantitative informasjonen, øker innen alle samfunnsområder og innen alle vitenskapsgrener.I denne boken lærer studentene om hvordan de kan analysere tall og data, og hvordan de kan bruke denne kunnskapen i fagene sine, og til å gjøre bedre vurderinger generelt.Forfatterne underviser i statistikk og vet at mange studenter har et anstrengt forhold til tall og matematikk. I denne boken kreves det derfor ingen ekstreme forkunnskaper i matematikk, og det legges vekt på tenkning og forståelse.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Statistikk og dataanalyse PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Statistikk og dataanalyse.

...ing i statistikk for studenter innen økonomi og administrasjon. Omfanget kan tilpasses et kurs med 6 til 9 studiepoeng. Boken gir en grundig, men padagogisk og lettfattelig innføring i statistikk og dataanalyse uten overdreven bruk av matematikk. Statistikk og dataanalyse (Sdata) (studieretning) Vi observerer verden ved hjelp av ulike data. Det gjør vitenskapen også. For å forstå verden ... Njål Foldnes, Steffen Grønneberg og Gudmund Horn Hermansen En moderne innføring Statistikk og dataanalyse Statistikk og dataanalyse.indb 3 14.12.2017 12:27:40 Undervisningen består av forelesninger og seminarer som tar for seg ulike deler av metodefeltet. Undervisningen er delt i tre perioder. Den første er forelesninger om historie og vitenskapsteori. Den andre delen er kvantitativ analyse og statistikk (forelesninger og seminarer) som leder opp til en skriftlig eksamen i statistikk. Kjøp 'Statistikk og dataanalyse' av Fred Wenstøp fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende fo...