Videreforedling av fisk

PRIS: GRATIS
DATO 2007-09-29
FORFATTER Leif Lynum
ISBN 9788251920643
FILSTØRRELSE 5,53 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Boka er et supplement til boka «Fisk som råstoff» (Fagbokforlaget, 2. utgave 2005) som tar for seg de mikrobiologiske, kjemiske og biokjemiske reaksjonene som skjer ved lagring av fersk fisk. Temaene presenteres med vitenskapelig fordypning, i et lett tilgjengelig språk. Hvert kapittel innledes med en ingress der man raskt får en oversikt over temaet. Boka tar for seg forskjellige konserveringsmetoder og foredlingsteknikker. Her finner vi oppdatert stoff om fiskebransjen, filetproduksjon og bearbeiding av fisk. Temaene kjølelagring, vakuumpakking og bruk av modifisert atmosfære blir presentert som metoder for best mulig kvalitetsbevaring og holdbarhet. Frysing og tining blir inngående behandlet med særlig vekt på iskrystalldannelse og frysedenaturering. Tørking og saltemetoder blir nøye beskrevet. Det finnes også et stort kapitel om tilsettingsstoffer, hjelpestoffer og krydder og hvordan disse virker i produktene. I kapitlet om røyking sees det på ulike røykemetoder og hvordan røykeprosessen kan optimaliseres med hensyn på kvalitet og minimalisering av opptak av kreftfremkallende stoffer. Det sees også på virkningen på kvalitet og holdbarhet ved ulik varmebehandling. Leif Lynum er cand.real. med hovedfag i zoologi og var tidligere ansatt som høgskolelektor ved Næringsmiddelteknologisk utdanning ved HiST (nå NTNU).

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Videreforedling av fisk PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Videreforedling av fisk.

...rgHansens store satsingsområder . Vi produserte i 2017 om lag 4.150 tonn bearbeidede produkter - filet og porsjonspakninger. Slakteri og videreforedlingen har en topp moderne maskinpark med godt utstyr og tilhørende produksjonslokaler. Vår spesialitet er videreforedling av fisk. Vår spesialitet er videreforedling av fisk til butikker, restauranter og private, og våre produkter er pr i dag følgende: Videreforedling av fisk Boka er et supplement til boka « Fisk som råstoff » (Fagbokforlaget, 2. utgave 2005) som tar for seg de mikrobiologiske, kjemiske og biokjemiske reaksjonene som skjer ved lagring av fersk fisk. Videreforedling av fisk Leif Lynum Boka er et supplement til boka «Fisk som råstoff» (Fagbokforlaget, 2. utgave 2005) som tar for seg de mikrobiologiske, kjemiske og biokjemiske reaksjonene som skjer ved lagring av fersk fisk. Boka er et supplement til boka «Fisk som råstoff» (Fagbokforlaget, 2. utgave 2005) som tar for seg de mikrobiologiske, kjemiske og biokjem...