Identitet og tilhørighet

PRIS: GRATIS
DATO 2018-01-01
FORFATTER Lill Salole
ISBN 9788205512412
FILSTØRRELSE 8,16 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Hvor hører man hjemme når man er oppvokst med flere kulturer? Hvem er man da, og hva vil det si å være annerledes? Hva i en slik oppvekst gir motstand, og hva gir muligheter? Denne boken utforsker noen grunnleggende sider ved det å vokse opp med krysskulturelle erfaringer, blant annet eksistensielle utfordringer knyttet til en oppvekst med flere kulturer og den unike kompetansen som kulturelle minoritetsbarn utvikler. Forfatteren diskuterer hvordan kultur og flerkultur er med på å forme oss, og dermed vår opplevelse av identitet. Samtidig fremhever hun betydningen av faktorer som migrasjonsstress, transnasjonalitet, sosial ekskludering og diskriminering for krysskulturelle barns utvikling og tilhørighet. Et sentralt perspektiv er at krysskulturelle barn ofte ikke blir forstått og møtt på egne premisser. Det skyldes både at normen gjerne settes av enkulturelle og enspråklige barn, og at de krysskulturelle på alle arenaer enten må leve opp til eller bryte med andres forventninger og kategoriseringer. Dette er dagsaktuelle temaer i en tid hvor vi er opptatt av å forebygge rasisme, ekstremisme, ekstrem sosial kontroll og hvordan best ivareta mennesker på flukt. Forfatteren presenterer og nærmer seg problemstillingene fra både teoretiske og praksisnære innfallsvinkler. Denne utgaven inneholder oppdaterte henvisninger og utdypninger, flere tegninger og mange nye øvelser. Den har også en helt ny del som består av et utvalg av forfatterens kortere dikt og tekster om migrantliv, utenforskap, identitet og tilhørighet. Boken har tidligere vært utgitt under tittelen Krysskulturelle barn og unge.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Identitet og tilhørighet PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Identitet og tilhørighet.

...righet, kan ofte være en kamp. Et grunnleggende eksistensielt spørsmål som mennesker spør seg, er hvem de egentlig er versus som andre vil at de skal være. Vår følelse av identitet og tilhørighet, er påvirket av en lang rekke ulike faktorer, inkludert våre erfaringer, relasjoner og vårt miljø. Identitet og tilhørighet Hvordan styrke tilhørigheten, og jobbe mot utenforskap, hos barn og unge som vokser opp med flere kulturer? Arbeidet med å skape tilhørighet hos barn og unge med en oppvekst med migrasjon og flerkultur som rammebetingelse, er noe av det viktigste vi som foreldre og samfunn kan gjøre i vår tid. Identitet og tilhørighet. Alle mennesker har en oppfatning om hvem de er, en identitet. I stor grad handler identiteten om hvem vi hører til og hvilke verdier vi står for. Det er menneskelig å oppfatte sin egen gruppe likere innad enn den er. Derfor er selvrefleksjon en viktig kompetanse for forebygging. Forfatteren diskuterer hvordan kultur og flerkultur er m...