Autisme

PRIS: GRATIS
DATO 2007-01-12
FORFATTER Børge Holden
ISBN 9788205345263
FILSTØRRELSE 7,61 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Denne boken gir leseren en enkel innføring i atferdsanalysen. Bokens hoveddel forteller om hvordan opplæring og behandling foregår i praksis. Vi følger en jente med autisme, Amanda, gjennom de første ti årene av hennes liv. Fremstillingen gir et realistisk bilde av de utfordringene man møter, men også av de resultater som kan oppnås ved systematisk opplæring og samarbeid, enten dette gjelder språkutvikling eller arbeid med problematferd. Med register.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Autisme PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Autisme.

... fører til vansker med gjensidig sosialt samspill, kommunikasjon og språk. Autisme er en utviklingsforstyrrelse som særlig påvirker kommunikasjon og evnen til sosialt samspill. Autisme er betegnelsen på et syndrom, dvs. summen av en rekke ... Autisme spekter forstyrrelser er en utviklingsforstyrrelse som vanligvis debuterer før tre års alder. Tilstanden kan graderes etter alvorlighetsgrad. Autisme spekter forstyrrelse (autism spectrum disorder, ASD) er en samlebegnelse på ulike varianter av autisme. ASD kan inndeles i ulike alvorlighetsgrader. Autismespekterforstyrrelser (ASF) kan gi utfordringer i barnehagen, skolen og arbeidslivet. Det er viktig å sørge for god tilrettelegging, både faglig og sosialt. Autisme er en gruppe utviklingsforstyrrelser der man antar at tilstanden er til stede fra fødselen av, og som oppdages ofte i løpet av de tre første leveårene. Infantil autisme skyldes ikke mødres egenskaper eller feilaktig oppdragelse, slik en del fagfolk hevdet for noe...