Helsefremmende lokalsamfunn

PRIS: GRATIS
DATO 2012-02-14
FORFATTER Nina Sletteland, Ruth Marie Donovan
ISBN 9788205410688
FILSTØRRELSE 11,80 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Kan mennesker påvirkes til å foreta positive helsevalg? Helsefremmende arbeid er å styrke de faktorene som setter mennesker i stand til å bedre og bevare sin helse. Det er ikke lenger de smittsomme sykdommene som utgjør den største trusselen mot menneskers liv og helse i vår del av verden, men våre levevaner og vår livsstil. Overvekt som følge av usunt kosthold og inaktivitet er for eksempel i ferd med å bli en av våre største folkehelseutfordringer. I Norge legger den nye folkehelseloven og samhandlingsreformen opp til at det helsefremmende arbeidet i stor grad skal foregå på kommunenivå. Det er med andre ord lokalsamfunnet som skal være den viktigste arenaen for det helsefremmende arbeidet i fremtiden. Helsefremmende lokalsamfunn tar utgangspunkt i disse føringene. Forfatterne presenterer en verktøykasse av modeller som kan benyttes i det praktiske arbeidet, for eksempel stadiemodellen for endring, precede?proceed-modellen og sosial markedsføring.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Helsefremmende lokalsamfunn PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Helsefremmende lokalsamfunn.

...mfunn er medlem av NTNUs Senter for helsefremmende forsking (heretter kalt Senteret), som er et forskningsmiljø med tyngde både nasjonalt og internasjonalt. For NTNU i Gjøvik vil forskningsgruppen HeLo stå for en ny og forskningsbasert satsning på helsefremmende lokalsamfunn. Målsetting Hovedmål Helsefremmende lokalsamfunn tar utgangspunkt i disse føringene. Forfatterne presenterer en verktøykasse av modeller som kan benyttes i det praktiske arbeidet, for eksempel stadiemodellen for endring, precede-proceed-modellen og sosial markedsføring. Helsefremmende lokalsamfunn For å kunne bidra til utvikling av et så godt kunnskapsgrunnlag som mulig i oversiktsarbeidet, inviterte Helsedirektoratet fylkeskommunene til å søke om deltakelse til prosjektet: «Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse». Helsefremmende lokalsamfunn - hva sier forskningen? av Hege Hofstad , Ruth Kjærsti Raanaas , Helena Nordh , Geir Aamodt og Victoria Telle Hj...