Hva er ledelse

PRIS: GRATIS
DATO 2012-01-30
FORFATTER Jan Ketil Arnulf
ISBN 9788215005522
FILSTØRRELSE 8,92 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Det er neppe noe som er så lett å snakke om og så vanskelig å få til i praksis som ledelse. "hva er LEDELSE" er en intelligent og velformulert bok om et allestedsnærværende fenomen. Forfatteren kommer med noen provokasjoner og inviterer til ettertanke. Leseren får både økt forståelse for fenomenet ledelse og også større forutsetninger for å lykkes med ledelse i praksis. Her finnes ikke ledelsesaforismer slik lederguruene presenterer, men ledelse sett fra et praktisk, nøkternt og kritisk perspektiv.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Hva er ledelse PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Hva er ledelse.

...nksjoner, men sentralt i all ledelse er å ta beslutninger og skape oppslutning om disse beslutningene blant folk i organisasjonen. Ledelse utføres på ulike nivåer i organisasjoner, og det er vanlig å referere til topp-, mellom- og førstelinjeledelse. Ledelse er alt annet enn teori. Likevel - det finnes mange teorier om ledelse. Muligens er det et paradoks, men nettopp fordi ledelse ikke er teori, finnes det mye teori om ledelse. God ledelse vil aldri kunne forklares ved hjelp av teori. Hva er egentlig ledelse, og er ledelse det samme som administrasjon? Begrepene brukes ofte om hverandre og vi er ikke bestandig like oppmerksom på hva som skiller de. Hva kreves av en god leder? Hva skiller ledelse fra administrasjon? I de fleste norske bedrifter har man ledere som utøver både ledelse og administrasjon. Hva er ledelse og hvorfor er ledelse viktig? 07. januar 2016 (endret 05. februar 2018) Ledelse kan defineres som en prosess hvor et individ påvirker enkeltpersoner eller en grup...