Offentleglova

PRIS: GRATIS
DATO 2018-09-24
FORFATTER Kristian Brandt, Jon Sverdrup Efjestad, Hanne Harlem, Camilla Selman
ISBN 9788215026923
FILSTØRRELSE 6,59 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Enhver har rett til innsyn i forvaltningens dokumenter. I denne boken går forfatterne grundig igjennom offentleglovas bestemmelser, blant annet i lys av en rekke uttalelser fra Justisdepartementets lovavdeling og Sivilombudsmannen. Det er lagt vekt på å bruke eksempler i teksten og å drøfte forholdet mellom ulike bestemmelser. Bestemmelsene i offentlegforskrifta er utførlig behandlet. Boken inneholder i tillegg drøftelser av reglene om dokumentoffentlighet etter Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjon. Boken behandler også forholdet mellom offentleglova og personopplysningsloven, reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven og kravene til journalføring etter arkivforskriften. Lovkommentaren vil være et nyttig hjelpemiddel for alle som har behov for å sette seg inn i offentleglovas bestemmelser, som advokater, jurister, saksbehandlere i forvaltningen eller journalister.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Offentleglova PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Offentleglova.

... retten til å få se (innsyn) i dokumenter i offentlig forvaltning. Hovedregelen er at alle kan kreve innsyn i ... Offentleglova. Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) 4.4.2.5.4 Utsett innsyn inntil dokumentet er kome fram til den det vedkjem eller hendinga der det skal offentleggjerast har funne stad ... Heimel: Fastsett ved kgl.res. 17. oktober 2008 med heimel i lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) § 2 ... Fylkesmannen rettleier og gir råd på offentleglovas område, blant anna overfor kommunane. Etter offentleglova er forvaltninga sine saksdokument i prinsippet opne ... Enhver har rett til innsyn i forvaltningens dokumenter. I denne boken går forfatterne grundig igjennom offentleglovas bestemmelser, blant annet i lys av en rekke ... Offentleglova (også kalt Offentlighetsloven, forkortet Offl.) har som formål å sikre at offentlig virksomhet drives åpent og gjennomsiktig,...