Vold mot barn

PRIS: GRATIS
DATO 2016-05-18
FORFATTER
ISBN 9788205493209
FILSTØRRELSE 12,44 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Denne boken presenterer en bred kunnskap om vold mot barn. Den viser hvordan alle som møter barn i sitt arbeid, kan se og kjenne igjen det utenkelige: at barn blir utsatt for vold og seksuelle overgrep av foreldre eller andre nære omsorgspersoner. Hva kan ansatte i barnehagen, skolen, helsestasjonen, barnevernet, politiet, sykehuset, krisesenteret og bistandsadvokaten bidra med i møte med barna, og hva kan vi vente oss av behandlingsapparatet når volden er avdekket? Vold mot barn viser hvordan vi kan jobbe systematisk i praksisfeltet, blant annet gjennom gode praksisnære modeller for hvordan tiltak kan tilrettelegges rundt det enkelte barn. Forfatterne, som representerer en faglig bredde av forskere og fagpersoner, ønsker å bidra til større åpenhet og innsats i arbeidet med vold mot barn og også gjøre fagfolk bedre i stand til å ivareta barneperspektivet i beslutningene de tar på vegne av barnet. Boken er aktuell for alle som omgås og arbeider med barn. Den er videre relevant for studenter ved for eksempel helse- og sosialutdanningene, lærer- og barnehageutdanningene og politiutdanningen, på både bachelor- og masternivå.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Vold mot barn PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Vold mot barn.

...r, men området du ser på lar oss ikke gjøre det. Både mødre og fedre utøver vold mot barn, men seksuelle overgrep utøves i all hovedsak av menn (Thoresen, 2014; Mossige & Stefansen, 2016). Aldersforskjeller: Det er lite kunnskap om vold mot de aller minste barna, fordi dette er forhold som vanskelig lar seg kartlegge gjennom foreldrerapportering og selvrapportering. - Det er oftest foreldrene som utøver vold mot barn. Forskningen er ikke helt entydig på dette, men de siste omfangsundersøkelsene gjennomført i Norge peker i retning av at både far og mor utøver vold mot barn i omtrent like stor grad. Andre familiemedlemmer, som søsken eller storfamilie kan også utøve vold mot barn, sier hun. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) finner du offentlig informasjon om vold og overgrep mot barn og unge. Nettsiden inneholder samtalehjelp for deg som er bekymret for et barn, informasjon om hvordan du melder til barnevernet, og statistikk om vold og overgrep mot barn. Vo...