Klasseledelse

PRIS: GRATIS
DATO 2012-02-14
FORFATTER Thomas Nordahl
ISBN 9788205423138
FILSTØRRELSE 11,46 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Dette heftet handler om lærerens ledelse av klasser og undervisningsforløp. Det er lærerens ansvar å lede klasser og undervisningsforløp på en hensiktsmessig måte som gir eleven et godt læringsutbytte. Lærere som klarer dette, fremstår som tydelige voksenpersoner. De er samtidig interessert i elevene og har et godt og nært forhold til dem så de opplever å bli likt og anerkjent. Slike lærere motiverer elevene til en god arbeidsinnsats. De skaper ro og forutsigbarhet i undervisningen, de er engasjerte og støttende, og det er ingen tvil hos elevene om hvem som har ansvaret eller bestemmer. Dette heftet kommer inn på: ? Lærerens utøvelse av ledelse? Klasseledelsens betydning for elevenes læring og atferd? Hva er lærerautoritet?? Det asymmetriske forholdet i pedagogisk ledelse? Praktisk ledelse av klasser og undervisningsforløp, inkludert konflikthåndtering

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Klasseledelse PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Klasseledelse.

...til et godt læringsmiljø og god vurderingspraksis i arbeidet med fag og grunnleggende ferdigheter. Klasseledelse. Målet med god klasseledelse er å lede elevenes læring. Det kan også bidra til å forebygge mobbing, problematferd og skolevegring. Her kan du lese mer om hva klasseledelse er, relasjoner, overganger, tilpasset opplæring og motivasjon og lærelyst. Enda vi vet dette så er det mange kurs som satser på passive deltagere, der du skal høre og se på det foreleseren formidler. Klasseledelse er en praktisk ferdighet som ikke øves opp med kun teoretisk innhold. Skal man bli virkelig god i en praktisk ferdighet må det også øves praktisk. Strategisk klasseledelse viser til lærerens forberedelse av en undervisnings- eller læringssituasjon. En lærer som utøver strategisk klasseledelse med utgangspunkt i kunnskap fra forskning, fra egne erfaringer og kunnskap om elevene, vil kunne legge til rette for god undervisning for alle elevene. © Teaching Funtastic 2019 Bygget ...