Behandling av traumer og traumatisk sorg hos barn og ungdom

PRIS: GRATIS
DATO 2018-12-14
FORFATTER Judith A. Cohen, Anthony P. Mannarino, Esther Deblinger
ISBN 9788215030531
FILSTØRRELSE 12,42 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Dette er boken for deg som er opptatt av kunnskapsbasert praksis for barn med posttraumatisk stress.Dette er både en fagbok om traumatisering hos barn og unge og en behandlingsmanual for traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT). Den er oppdatert med ny forskning innenfor nevropsykologi, utviklingspsykologi og behandlingsforskning. Forfatterne er pionerer innenfor forståelse og behandling av traumer hos barn med et særlig fokus på barn som utsettes for tidlige og vedvarende seksuelle overgrep. Boken inneholder en oversikt over aktuelle studier og gir en innføring i traumeteori. Forfatterne beskriver teknikker for affekt- og stressregulering, endring av negative tanker og negativ oppførsel og bearbeiding av traumehistorien. Arbeid med foreldres egne reaksjonsmønstre og relasjoner til barnet står sentralt. Boken er rikt illustrert med eksempler, drøftinger av typiske problemområder og reproduserbare støtteark. Boken er aktuell som lærebok på profesjonsstudiet i psykologi og andre helsefag, på spesialistutdanninger og for profesjonelle som arbeider med barn og familier. Boken er oversatt av Ingvill Christina Goveia, og tilrettelagt til norsk av professor Tine K. Jensen og psykologspesialistene Lene Granly og Else Merete Fagermoen, NKVTS. Oversettelsen er initiert og støttet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), med støtte fra Helsedirektoratet.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Behandling av traumer og traumatisk sorg hos barn og ungdom PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Behandling av traumer og traumatisk sorg hos barn og ungdom.

...else og behandling av traumer hos barn med et særlig fokus på barn som utsettes for tidlige og vedvarende seksuelle overgrep. Boken inneholder en oversikt over aktuelle studier og gir en innføring i traumeteori. Behandling av traumer og traumatisk sorg hos barn og ungdom av: Judith A. Cohen, Esther Deblinger, Anthony P. Mannarino, Dette er både en fagbok om traumatisering hos barn og unge og en behandlingsmanual for traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT). Behandling av traumer og traumatisk sorg hos barn og ungdom Cohen, J.A, Deblinger, E. & Mannarino, A.P. (2018). Behandling av traumer og traumatisk sorg hos barn og ... Behandling av traumer og traumatisk sorg hos barn og ungdom Cohen, Judith A. - Mannarino, Anthony P. - Deblinger, Esther Heftet / 2018 / Bokmål Med boken Behandling av traumer og traumatiske sorg hos barn og ungdom har vi tilgang til en behandlingsmanual i traumefokusert kognitiv adferdsterapi (TF-CBT). Forfatterne av boken er fra England der behandlingsma...