Sosiale historier som metode

PRIS: GRATIS
DATO 2013-03-07
FORFATTER May Nyheim, Kari Tangvold, Med Beghdadi, Nils Kaland
ISBN 9788244621564
FILSTØRRELSE 5,17 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Mennesker er sosiale vesener. For noen er det å være sosial en stor utfordring.Denne boken handler om mennesker som har ulike grader av vansker med å forstå og handle hensiktsmessig i sosiale situasjoner. Ved hjelp av sosiale historier kan de få hjelp til å forstå og takle situasjoner bedre. I denne boken får du innblikk i hva sosiale historier er, samt hvordan de kan lages og tilpasses individuelt. Problemstillingene i boken er knyttet til autisme og synshemning og inneholder flere enn 200 konkrete sosiale historier, inndelt i 16 kategorier. Metoden krever få ressurser og er enkel å bruke. Selv om boken tar utgangspunkt i synshemning og autisme, vil metoden være nyttig for personer med andre former for vansker, for eksempel lærevansker eller atferdsproblemer.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Sosiale historier som metode PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Sosiale historier som metode.

...storier som metode. Når du bruker sosiale historier som verktøy for å øke sosial forståelse, vil du etter hvert få mange historier. Ved å samle historiene i digitale bøker eller mapper får du oversikt, og det vil være lettere å ta dem i bruk. Her er eksempler fra noen apper som viser innhold ... Sosiale historier som metode Boken tar for seg mennesker med ulike grader av vansker med å forstå og handle hensiktsmessig i sosiale situasjoner. For mange av disse vil det å bruke sosiale historier kunne bidra til at de forstår og takler situasjonene bedre. «Sosiale historier» er en metode som kan brukes for å lære barn sosiale ferdigheter. Målet med metoden er at barna skal forstå mer, mestre bedre, bli tryggere, og få mer hensiktsmessige strategier de kan bruke i sosialt samspill med andre. Eksempler på situasjoner som kan være utgangspunkt for å lage en sosial historie kan være: undersøke om sosiale historier som metode kan benyttes for å fremme sosial kompetanse...