Personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR)

PRIS: GRATIS
DATO 2019-04-30
FORFATTER
ISBN 9788205498273
FILSTØRRELSE 11,89 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Personvernforordningen (GDPR) er et sentralt regelverk for både offentlig og privat sektor, nær sagt uansett hva man arbeider med. Regelverket er omfattende og ofte komplisert, og denne boken er et hjelpemiddel for å avklare konkrete spørsmål til de enkelte bestemmelsene. Fremstillingen tar også for seg den nye norske personopplysningsloven fra 2018 samt lovendringen fra 20. desember 2018 om arbeidslivskriminalitet, og nye veiledere fra Personvernrådet i EU. Alle forfatterne er advokater eller advokatfullmektiger som arbeider med regelverket hver eneste dag og som gir råd om hvordan virksomheter kan og bør innrette seg. Fremstillingen er derfor praktisk vinklet og legger vekt på mulighetsrommet i regelverket. Boken inkluderer aktuelle og konkrete problemstillinger som oppstår ved bruk av loven og forordningen.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR).

... - Jf. EØS-avtalen vedlegg XI nr. 5e (forordning (EU) 2016/679 - personvernforordningen, også omtalt som GDPR og PVF). På EU-kommisjonens nettsider finnes det mye god informasjon om personvernforordningen (GDPR) til både virksomheter og privatpersoner. Finn ut hva din virksomhet må gjøre for å følge regelverket, og hvordan de registrertes rettigheter kan ivaretas. Personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) med kommentarer Personvernforordningen (GDPR) er et sentralt regelverk for både offentlig og privat sektor, nær sagt uansett hva man arbeider med. Denne boken gir veiledning i hvordan de enkelte bestemmelsene i personopplysningsloven og personvernforordningen kan forstås og anvendes. Den er skrevet med tanke på jurister og andre som berøres av forordningen i sitt arbeid, for eksempel ledere, personvernombud og teknologer. I tillegg gir den bestemmelser om tilsyn, erstatning og sanksjoner. Forordningen er omfattende, er skrevet på et vanskelig tilgjengelig s...