Etikk og samfunnsansvar

PRIS: GRATIS
DATO 2012-07-04
FORFATTER Øyvind Kvalnes
ISBN 9788215020389
FILSTØRRELSE 5,31 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Poengtert, intelligent og velskrevet innføring i etikk og samfunnsansvar tilpasset undervisningen på øk. adm. studiene.Boken består av 22 korte kapitler fordelt på 4 tematisk hoveddeler:* Del 1 Etikkens verktøy tar for seg hvordan begreper og prinsipper fra etikken kan brukes til å analysere utfordrende situasjoner.* Del 2 har overskriften Moralpsykologi, og tar for seg selve grunnlaget for å trekke et skille mellom rett og galt i omgang mellom mennesker.* Del 3 Det økonomiske menneske drøfter ulike varianter av oppfatningen om at hver og en av oss først og fremst er ute etter å tilfredsstille egne behov. Hva er holdbarheten og begrensningene til et slikt menneskesyn?* Del 4 Bedriften ser på utfordringer som kan oppstå for bedrifter som ønsker å vise et samfunnsansvar utover å drive lønnsomt.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Etikk og samfunnsansvar PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Etikk og samfunnsansvar.

...føring i etikk og samfunnsansvar tilpasset undervisningen på øk. adm. studiene. Boken består av 22 korte kapitler fordelt på 4 tematisk hoveddeler: * Del 1 Etikkens verktøy tar for seg hvordan begreper og prinsipper fra etikken kan brukes til å analysere utfordrende situasjoner. kan anvende sine kunnskaper innen etikk og samfunnsansvar til å identifisere etiske og miljømessige utfordringer og muligheter knyttet til konsekvenser av virksomheters drift for ulike berørte gruppers interesser i konkrete situasjoner. foreslå begrunnede løsninger på etiske og miljømessige problemstillinger Etikk og samfunnsansvar. NINAs etikkplakat og etiske retningslinjer hjelper oss i å ta ansvar og gjøre kloke valg. Etikk handler om å ta ansvar. I arbeidet vårt kan vi møte etiske utfordringer i oppdragsvirksomheten, i det vitenskapelige fellesskapet og i samarbeid med andre mennesker. Det betyr at vi er en arbeidstakerorganisasjon som tar samfunnsansvar og lever som vi lærer. I all vår...