Etikk i profesjonell praksis

PRIS: GRATIS
DATO 2018-08-01
FORFATTER Einar Aadland
ISBN 9788252197709
FILSTØRRELSE 5,54 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Korleis kan ein vere sikker på at ein handlar riktig i vanskelege situasjonar i profesjonelt arbeid? Kva hjelp får ein frå reglar og retningsliner, og kor mykje bør ein bruke eige skjønn når ein kjem i tvil om rett handling? Denne boka handlar om korleis profesjonsutøvarar kan reflektere i utfordrande situasjonar for å handle rett og godt - slik at publikum får tillit til profesjonen og den profesjonelle bevarer sjølvrespekten. Boka drøfter særskilte forventningar og krav til profesjonsetikken, og viser kva det vil seie å identifisere, reflektere over og handtere etiske problemstillingar i profesjonelt arbeid. Det blir gjort greie for nøkkelomgrep som opne og skjulte verdiar, normer, etikk og moral, og lesaren får ei innføring i sentrale etiske teoriar: dygdsetikk, pliktetikk, konsekvensetikk, diskursetikk og relasjonsetikk. Avslutningsvis blir etiske refleksjonsmodellar presenterte. For personar som har med andre menneske å gjere i arbeidet sitt, vil boka kunne gi både eit solid teoretisk grunnlag for refleksjon og vere ei praktisk handbok til hjelp i møte med profesjonsetiske utfordringar.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Etikk i profesjonell praksis PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Etikk i profesjonell praksis.

...and. 229,00 kr Korleis kan ein vere sikker på at ein handlar riktig i vanskelege situasjonar i ... Pris: 198,-. heftet, 2018. Sendes innen 1-4 virkedager. Kjøp boken Etikk i profesjonell praksis av Einar Aadland (ISBN 9788252197709) hos Adlibris.com. Fri frakt fra ... Hilde W. Afdal ledet følgeforskerprosjektet Etikk i profesjonell praksis. Foto: Eli Kristine Korsmo. Sluttrapporten fra følgeforskerprosjektet gir en rekke konkrete råd for det videre arbeidet med profesjonsetikk. Etikk i profesjonell praksis 9. oktober 2018 Rolf Magnus Grung Fag Boken «Etikk i profesjonell praksis», som er skrevet av cand. theol. og dosent emeritus Einar Aadland, er et viktig bidrag for å bli bevisst etiske problemstillinger i godt etablerte praksiser. Kjøp 'Etikk i profesjonell praksis' av Einar Aadland fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788252197709 Det blir gjort greie for nøkkelomgrep som opne og skjulte verdiar, normer, etikk og moral, og ...