Lov om skytevåpen og ammunisjon m.v. av 9. juni 1961 nr. 1

PRIS: GRATIS
DATO none
FORFATTER
ISBN 9788250411463
FILSTØRRELSE 12,88 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

none

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Lov om skytevåpen og ammunisjon m.v. av 9. juni 1961 nr. 1 PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Lov om skytevåpen og ammunisjon m.v. av 9. juni 1961 nr. 1.

...tskontroll av skytevåpen og våpendeler. Det samme gjelder for ammunisjon som nevnt i § 3 for så vidt ammunisjonen ikke går inn under loven om eksplosive varer. 1. Skytevåpen, våpendeler og ammunisjon som er nevnt i § 5, kan besluttes underlagt kontrollen. I lov 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m.v. gjøres følgende endringer: § 27 b annet og nytt tredje ledd skal lyde: Skytevåpen må ikke uten aktverdig grunn has med på offentlig sted. Lov av 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m.v. trer i kraft 1. april 1963. II. Fra samme tid bestemmes i medhold av nevnte lov: 1. Tillatelse ... Lov om skytevåpen og ammunisjon m.v. Jfr. lov 14 juni 1974 nr. 39 (eksplosive varer) er, unntatt for Svalbard, opphevet ved lov 14 juni 2002 nr. 20 (brann- og eksplosjonsvernloven). - Jfr. tidligere lover 19 juni 1891, 11 juni 1898 nr. 6, 26 april 1912 nr. 1, 11 juni 1915 nr. 4, 28 juni 1927 (tilleggslov 10 juli 1936 nr. 7). Dokumentet Lov om endringer i lov av 9. juni 1...