Fast eiendoms tingsrett

PRIS: GRATIS
DATO 2016-05-24
FORFATTER Endre Stavang, Geir Stenseth
ISBN 9788205464568
FILSTØRRELSE 10,48 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Boken redegjør for rettsreglene om eiendomsretten og rettigheter knyttet til fast eiendom. Eiendomsretten, både dens innhold og grenser, er utgangspunktet for fremstillingen. Hvordan eiendomsretten kan opphøre eller begrenses på grunn av utnyttelse av andres interesser, behandles i egne kapitler om hevd, naborett, servitutter og sameie. Videre har boken særskilte kapitler om vern mot ekspropriasjonsinngrep og konstitusjonell beskyttelse av rettigheter i fast eiendom. Underveis berøres også en rekke andre rettigheter og regler som kan gjøre seg gjeldende for fast eiendom, slik som tomtefeste, allmenningsrett og allemannsrett. Kombinasjonen av teori og praktiske eksempler samt utførlige lov- og domsregistre, gjør boken godt egnet både for studenter ved universitet og høgskole og for alle som ønsker en nyskrevet fremstilling av fast eiendoms tingsrett, herunder det vitenskapelige fagfellesskapet og praktiserende jurister.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Fast eiendoms tingsrett PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Fast eiendoms tingsrett.

... Boken gir en enkel innføring i de sentrale reglene, og en oversikt over sentrale begreper i faget «fast eiendoms ... Kombinasjonen av teori og praktiske eksempler samt utførlige lov- og domsregistre, gjør boken godt egnet både for studenter ved universitet og høgskole og for alle som ønsker en nyskrevet fremstilling av fast eiendoms tingsrett, herunder det vitenskapelige fagfellesskapet og praktiserende jurister. Fast eiendoms rettsforhold/tingsrett ... Boken inneholder øvingsoppgaver som dekker pensum i fast eiendoms rettsforhold og enterpriserett. eiendomsretten og begrensede rettigheter til fast eiendom -Analysere og avveie grunnleggende hensyn og momenter i fast eiendoms tingsrett -Anvende regler i fast eiendoms tingsrett på praktiske situasjoner -Formulere og formidle kunnskaper om tingsrettslige problemstillinger, for så vidt de vedrører fast eiendom Pris: 432 ,-. heftet, 2016. Sendes innen 2-4 virkedager. Kjøp boken Fast eiendoms tingsrett av Endre Stavang, Geir Ste...