Digital trusopplæring

PRIS: GRATIS
DATO 2011-12-20
FORFATTER
ISBN 9788251927963
FILSTØRRELSE 11,46 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Born og unge er i dag innfødde på den digitale arena. Denne boka drøftar spørsmålet om kva dette kan bety fortrusopplæringa i Den norske kyrkja. Kva vilkår ligg i den nye situasjonen? Kva betyr den for forming av identitet og danning av fellesskap? Korleis kan trusopplæringa utvikle arbeidsformer og pedagogiske tilnærmingar som matchar den digitale kvardagen? Bakgrunnen for boka er to trusopplæringsprosjekt, i Ørsta og i Haslum. Med ulike innfallsvinkar til tematikken kjem forfattarane i desse artiklane med mange delsvar på korleis kyrkja kan drive trusopplæring på den digitale arena. Boka skisserer viktige trekk ved den faglege diskursen omkring virtuell mediepraksis innanfor ramma av trusopplæring.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Digital trusopplæring PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Digital trusopplæring.

... matchar den digitale kvardagen? Bakgrunnen for boka er to trusopplæringsprosjekt, i Ørsta og i Haslum. Med ulike innfallsvinkar til tematikken kjem forfattarane i desse artiklane med mange delsvar på korleis kyrkja kan drive trusopplæring på den digitale arena. Digital trusopplæring (Heftet) av forfatter Asbjørn Simonnes. Pris kr 249 (spar kr 36). Simonnes, Asbjørn & Lerheim, Birgitte (2011). Religionspedagogiske utfordringar i møte med trusopplæring på digitale arenaer, I: Asbjørn Simonnes (red.), Digital trusopplæring. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2796-3. Kapittel. s 213 - 233 Lerheim, Birgitte (2010). Digitaltrusopplæringbok-.pdf 243pages ISBN:9788251927963 Download: •Digitaltrusopplæring.pdf •Digitaltrusopplæring.doc •Digitaltrusopplæring.epub trusopplæring i 2019 skal leverast innan 15. januar 2020, ved hjelp av det digitale planverktøyet for trusopplæring: https://trosopplaring.kirken.no Unytta midlar Ved underforbruk har fellesrådet høve t...