Skrivedidaktikk

PRIS: GRATIS
DATO 2016-09-20
FORFATTER Anne Håland
ISBN 9788215027111
FILSTØRRELSE 5,23 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

Korleis kan læraren støtta opp om elevane si skriveutvikling på de ulike faga sine premissar?Skal du verkeleg læra deg eit fag, må du læra deg språket og skrivemåtane til faget. Kvart fag har særeigne måtar å bruke språk på og fagkunnskapen blir formidla gjennom desse skrivemåtane. Naturfag har sine måtar å bruka skrift på, norskfaget har andre. Desse skrivemåtane må læraren visa elevane sine. Forfattaren presenterer ulike typar av støtte i skriveundervisninga som kan gi målretta og variert skriveundervisning i ulike fag. Ho viser korleis skriving i dei ulike faga bør skje i heilskaplege skriveprosessar knytt til den fagspesifikke tekstkulturen som finst i faget. Boka er delt opp i ni kapittel. Det første tek for seg kva skrivekompetanse er i ulike fag og presenterer nokre viktige prinsipp for god planlegging og gjennomføring av skriveundervisning. Dei fem neste kapitla er praktiske og viser fem ulike måtar læraren kan byggja stillas rundt skrivinga til elevane: ved hjelp av iscenesetjing av kommunikasjonssituasjonen, modelltekstar, skriverammer, språk og samtale. Dei siste kapitla handlar om vurdering og prosess-skriving. Boka har eit vell av gode eksempel frå alle trinn i grunnskulen og frå ulike fag som norsk, naturfag og samfunnsfag, både elevtekstar i utvikling og undervisningsopplegg. Skrivedidaktikken er utvikla i tråd med ny skriveforsking. Dette er viktig lesing for alle som arbeider med skriving i skule og lærarutdanning.

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Skrivedidaktikk PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Skrivedidaktikk.

...ane si skriveutvikling på de ulike faga sine premissar?Skal du verkeleg læra deg eit fag, må du læra deg språket og ... Skrivedidaktikk. I boka Skrivedidaktikk presenterer Anne Håland ulike typar av støtte i skriveundervisninga som kan gi målretta og variert skriveundervisning i ulike fag. Ho viser korleis skriving i dei ulike faga bør skje i heilskaplege skriveprosessar knytt til den fagspesifikke tekstkulturen som finst i faget. Skrivedidaktikk korleis støtta elevane si skriving i fag? Anne Håland. Innbundet Nynorsk Skip to the end of the images gallery. Skip to the beginning of the images ... Tilgang til metadata Tittel: Skrivedidaktikk Korleis kan læraren støtta opp om elevane si skriveutvikling på de ulike faga sine premissar?Skal du verkeleg læra deg eit fag, må du læra deg språket og ... Skrivedidaktikk korleis støtta elevane si skriving i fag? Anne Håland. Korleis kan læraren støtta opp om elevane si skriveutvikling på de ulike faga sine ... Forskargruppe...