Grunnbok i Norges historie; fra vikingtid til våre dager

PRIS: GRATIS
DATO 2013-03-11
FORFATTER Knut Helle, Ståle Dyrvik, Edgar Hovland, Tore Grønlie
ISBN 9788215017143
FILSTØRRELSE 8,35 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK NORSK
novirus

Bokbeskrivelse

1200 års norsk historie i ett bind! En samlende fremstilling med fokus på samspillet mellom demografisk, økonomisk, sosial og politisk utvikling. Denne boken dekker 1200 års norsk historie. Den tar utgangspunkt i det den nordnorske stormannen Ottar på slutten av 800-tallet kalte "nordmennenes land", og slutter med å drøfte tendenser til et flerkulturelt samfunn i vår tids globaliserte verden."Grunnbok i norsk historie" er skrevet av fire historikere ved Universitetet i Bergen. De samler fremstillingen om hovedtrekk og hovedlinjer i den norske samfunnsutviklingen frem til i dag, og er spesielt opptatt av samspillet mellom demografisk, økonomisk, sosial og politisk utvikling.Professor emeritus Knut Helle tar for seg utviklingen fra vikingtiden til 1536. Perioden omfatter både veksttiden frem til og med høymiddelalderen, da den første norske statsdannelsen tok form, og senmiddelalderen. Da gikk Norge inn i nordiske unioner og svartedauden innledet en vending i den økonomiske og sosiale utviklingen.Professor Ståle Dyrvik beskriver Norge under foreningen med Danmark fra 1536 til 1814. Han viser hvordan det tidlig moderne norske samfunnet gjennomgikk en omfattende og vekstpreget utvikling i løpet av disse knappe 300 årene. Begivenhetene i det dramatiske året 1814 innebar overgangen fra autoritært enevelde til demokrati. Professor emeritus Edgar Hovland skriver om gjenreisingen av Norge som stat, nasjonsbyggingen og den politiske, sosiale og økonomiske moderniseringsprosessen i perioden 1815¿1945.Professor Tore Grønlie analyserer velstandsutviklingen fra 1945 til våre dager og politiske, økonomiske og internasjonale forutsetninger for den. Sentralt i fremstillingen er spørsmålet om liberaliserings- og globaliseringsprosesser de siste tiårene har endret Norge."Grunnbok i norsk historie" er skrevet for historiestudenter ved norske universiteter og høgskoler, men andre historieinteresserte vil også ha utbytte av å lese boken. Den er en videreføring av "Grunntre...

TEKNISK INFORMASJON

Du kan lese og laste ned Grunnbok i Norges historie; fra vikingtid til våre dager PDF, ePUB, MOBI format fra siden vår. God gratis bok Grunnbok i Norges historie; fra vikingtid til våre dager.

... av fire historikere ved Universitetet i Bergen. De samler fremstillingen om hovedtrekk og hovedlinjer i den norske samfunnsutviklingen frem til i dag, og er spesielt opptatt av samspillet mellom demografisk, økonomisk, sosial og politisk utvikling. Kjøp 'Grunnbok i Norges historie, fra vikingtid til våre dager' av Knut Helle fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet ... Grunnbok i Norges historie. Fra vikingtid til våre dager er en videreføring av Grunntrekk i norsk historie, som første gang kom ut på Universitetsforlaget i 1991. Bak Grunntrekk stod de fire forfatterne av Grunnbok, sammen med avdøde professor Rolf Danielsen, som behandlet den politiske historien fra 1815 til 1945. Pris: 561 ,-. innbundet, 2013. Sendes innen 1-3 virkedager. Kjøp boken Grunnbok i Norges historie; fra vikingtid til våre dager av Knut Helle, Ståle Dyrvik, Edgar ... "Grunnbok i norsk historie" er skrevet av fire historikere ved Universitetet i Bergen. ...